tisdag 26 oktober 2010

Bra ifrågasättande

Ifrågasättandet av Trafikverkets intentioner är bra. Vid ett internationellt seminarium förra veckan i Stockholm deklarerade Stockholms chef för Miljöförvaltningen, Gunnar Söderholm att det fanns en enda anledning till att få bort dubbarna. Det är att kunna uppfylla EU:s krav på max 35 dagar per år med ett överskridande av nivån 50 mikrogram per kubikmeter PM10-partiklar.

Andra länder, som Finland har begärt anstånd, men inte Sverige. Det är det som är anledningen till att Sverige nu riskerar kraftiga böter. Finland har visat (presenterades vid det internationella mötet) att det går att nå goda resultat med andra medel än dubbförbud. I Stockholm har forskare och politiker tagit den enkla vägen. De förbjuder dubben och nu vill de ha bort dubben i hela Stockholm. Säkerheten i trafiken bryr de sig överhuvudtaget inte om. Alla får halka omkring med samma förutsättningar den dagen dubbarna är borta och inte river i isen. Du kanske säger - men det är barmark för det mesta. Ja, men den dagen det är isgata då blir det extremt halt. Man kan resonera på samma sätt om säkerhetsbältet. Det är så sällan jag krockar att jag behöver inte bältet.

Trafikverket vill ha bort dubbarna för att minska vägslitaget, inget annat. Dessutom kan man möjligen uppfylla EU:s krav även på den extrema gatan Hornsgatan i Stockholm.

Varför är Hornsgatan så extrem? Gatan är smal och omgiven av höga hus. Mätstationen ligger strax intill en gatukorsning med trafikljus och i en uppförsbacke där bilarna antingen bromsar eller accelererar. En värre plats är nog svår att hitta, även om liknande gator finns i Göteborg och Uppsala där man också numera har lokala dubbförbud. Denna gata använder myndigheter, forskare och politiker som en referens i dubbdäcksdebatten, där man egentligen borde tala om trafiksäkerhet istället.

lördag 23 oktober 2010

Ishalka kräver dubbdäck - även på ledbussar

Senaste nytt söndagen den 24e okt. Ännu större anledning att montera vinterdäcken om Du inte redan gjort det. Stanna annars hemma, eftersom sommardäck på ishalka är helt livsfarligt - bilen bara glider, det är bara dubbdäck som gäller.

Rapporterna om olyckor på grund av ishalka i samband med snöovädret över stora delar av Sverige duggar tätt. Det är inget snack. Väghållarna hinner inte åtgärda halkan, många bilister kör fortfarande med helt livsfarliga sommardäck i halkan och en del kör odubbat. De som kör odubbat måste lita på att de som kör dubbat ruggar isen åt dem.

Ledbussarna är närmast en skandal. Det är likadant varje vinter och bara att konstatera att ledbussar är mycket bra vid sommarväglag, men halka på vintern klarar de inte av. Egentligen borde även de förses, inte bara med riktiga vinterdäck, utan även med dubbdäck. Se även Aftonbladets artikel om busskaos.

Om politikerna vill att folk skall använda kollektiva transporter i större utsträckning, så måste de se till att de fungerar i alla väglag, inte bara sommartid.

torsdag 14 oktober 2010

Varför dubbdäck?

I en debattartikel i Göteborgs Posten skriver representanter för branschen om dubbdäcksförbud med anledning av Göteborgs stads beslut att förbjuda dubbdäck på Odins Friggagatan. Men de skriver inget om varför dubbdäck bör finnas i trafiken. Det finns flera anledningar av vilka den viktigaste är den indirekta effekten, alltså att dubbdäcken skapar förutsättningar för dubbfria däck att få grepp på hal is. Utan dubbar så polerar gummit isen när däcket glider eller spinner och det blir ännu halare för efterföljande bilar.

En annan mycket viktig effekt är att dubbdäck innebär att vinterdäcken monteras av i mars/april och man sätter på sommardäck. Vinterdäck, framförallt dubbfria sådana som är mjukare än dubbdäck, fungerar dåligt på sommaren och bidrar till ökad risk för trafikolyckor sommartid. Risken är mycket stor att många bilister ser chansen att, helt lagligt, slippa däckbytet på våren och kör vidare på de dubbfria vinterdäcken med dåligt våtgrepp, sämre körstabilitet och livslängd som följd.

Debattartikeln berör däremot Trafikverkets egna resultat av studier av olyckor att dubbdäck minskar risken för dödliga olyckor med 42% jämfört med dubbfria däck. I snitt så innebär en dödsolycka i trafiken en förlust av 37 levnadsår. Tio färre olyckor på ett år som dubbdäck bidrar till innebär 370 sparade levnadsår per år.

Luftföroreningar på gatan, orsakade av många olika källor innebär enligt beräkningar att 100 liv förkortas med 2-3 månader per år. Det ger cirka 20 förlorade levnadsår, vilket är ingenting jämfört med 370 år som man kan spara tack vare dubbdäck. Dessutom är det så, för att vara lite cynisk, att livsförkortningen med 2-3 månader oftast sker hos äldre eller mycket sjuka personer, sällan hos helt friska individer, som kan vara fallet i en trafikolycka.

Frågan om dubbdäck eller ej är mycket komplicerad, men tyvärr har dubbdäck kommit att utmålas som både miljö- och hälsofarliga utan att man har en riktig grund för sina påståenden. Bakgrunden är helt enkelt att man vill spara in på vägunderhållet, men att skylla på miljö och hälsa är mycket mer verkningsfullt.

måndag 11 oktober 2010

Snart dags för vinterdäcken

Nu är snart vintern på väg.

Aftonbladet skriver om svarthalkan som inte syns.

Har Du kört med dubblösa vinterdäck under sommaren och tror att Du kommer att köra säkert under vintern så lever Du ännu farligare än vad Du gjorde under sommaren. Vinterdäck på sommaren är mjuka, har dåligt våtgrepp och slits ner onödigt fort. När vintern närmar sig så behöver man bra däck. Bäst är naturligtvis nya dubbdäck. De har ju heller inte fått slitas ner i onödan under sommarhalvåret även om dom har rullat redan en säsong förra vintern.

Man skall vara väl förberedd på vintern. Titta gärna över kylarvätskan, bromsvätskenivån och spolarvätskan, som bör bestå av minst 30, helst 40 % frysskydd. Om motoroljan är gammal bör även den bytas för motorns bästa och lägre bränsleförbrukning.

En borste i bilen är heller inte dumt att ha och har Du lädersäten bör Du ha sittdyna som reflekterar kroppsvärmen.

Lagen säger att däcken skall ha minst 3 mm 1 december till 31 mars vid vinterväglag. 3 mm är emellertid väldigt lite. Titta gärna på ett däck som bara har 3 mm mönsterdjup kvar, det ser nästan utslitet ut. Nej, minst 5 mm skall man ha vintertid. Jag skulle aldrig drömma om att ha mindre.

Till sist, montera vinterdäcken i god tid så att de hinner slitas på ytan lite innan den första snön och isbarken. Jo, en sak till, pumpa gärna i ett par hekto extra i vinterdäcken. När temperaturen går ner så sjunker också trycket.

lördag 9 oktober 2010

Där ser man - dubbdäck behövs

I DN skriver Ove Byström i en artikel från TT att dubbdäck är oslagbara när det halt ute och man cyklar på vintern. Med allt fler cyklister på gatorna vintertid är det nödvändigt att även bilarna kan styra undan och stanna i halkan så de inte kör på cyklisterna, som ibland är kända för att strunta i rött ljus. En del tycks vara helt okuuniga om reglerna vid övergångsställen - de cyklar bara rakt ut.

Dubbdäcksförbuden på enskilda gator i Stockholm, Uppsala och Göteborg är ett hot mot trafiksäkerheten. Ännu värre blir det om kommunerna tillåts att själva besluta om dubbdäcksförbud i miljözoner, som det finns förslag på.

fredag 1 oktober 2010

Förbud är fel - dubbdäck behövs

Skall enskilda kommuner få avgöra trafiksäkerheten i framtiden?
Transportstyrelsen har lämnat en utredning till Näringsdepartementet avseende införande av miljözoner och i samband med det möjligheten för kommuner att själva besluta om dubbdäcksförbud. Transportstyrelsen har själva konstaterat i utredningen att dubbdäcksförbud i områden kan ha konsekvenser för trafiksäkerheten som man idag inte kan överblicka. Nu vill man ge kommunerna bemyndigande att själva besluta om dubbdäcksförbud, trots att de saknar kompetens för att göra en helhetsbedömning av konsekvenserna. På detta sätt avhänder sig Transportstyrelsen en viktig del av ansvaret för trafiksäkerheten, såväl vinter- som sommartid.

Flera tidningar har artiklar om de lokala dubbförbud som gäller från och med idag 1 oktober. DN, SvD, GP, UNT, Aftonbladet. Bra är att man i Jönköping tagit sitt förnuft tillfånga och beslutat att inte införa dubbdäcksförbud på en gata.