lördag 5 juni 2010

10 x sämre luft i T-bana än på gatan

I SvD säger Ulla Hamilton (M) att hon är stolt över dubbdäcksförbudet på Hornsgatan. Nu vill hon utvidga förbudet till hela områden, eller zoner, som hon uttrycker det.

Experimentet på Hornsgatan visade sig vara helt misslyckat. Det går inte att dra några klara slutsatser annat än att bilisterna i allmänhet är emot förbudet. En konsultfirma (rapporten finns under §12, bilaga 2)som fick uppdraget att utföra en enkät bland bilisterna som körde på Hornsgatan och som frågades om varför de körde med dubbdäck trots förbudet svarade att de gjorde det av trots. Man var helt enkelt emot förbudet. Andra körde omvägar, vilket ledde till att trafikmängden per dygn minskade med 23% från 30 000 bilar till 23 000 bilar under förbudsperioden. Det är klart att denna kraftiga trafikminskningen ledde till att mängden luftföroreningar minskade, såväl från avgaser som från bromsar och däck/vägbana. Det man borde eftersträva på Hornsgatan är inte ett dubbdäcksförbud, utan en minskning av trafiken.

Vintern 2009/2010 var ovanligt sträng. Vi hade flera månader med oavbruten temperaturnivå under noll grader. Det ledde till kraftig isbildning på gatorna, vilket också framhålles i konsultfirmans rapport.

Ett dubbdäcksförbud över större områden i Stockholm kommer att innebära att dubbdäck i och runt Stockholm försvinner praktiskt taget helt. De allra flesta vill ha möjlighet att köra in i staden. Konsekvensen av detta blir att alla halkar omkring på dubbfria däck vintertid utan den ruggning som dubbdäcken annars ger och som är så viktig för de som kör odubbat. Det blir bara halare för varje bil vars däck glider eller spinner på isen eller snön.

För Ulla Hamilton som själv inte har någon bil (enligt tidningsartikeln) spelar detta inte någon roll. Hon får väl hoppas att de taxibilar hon åker med tar det väldigt försiktigt när halka råder. Går hon ner i tunnelbanan så utsätts hon för runt 10 gånger så mycket luftpartiklar som ute på gatan.

Ett dubbdäcksförbud är inget annat än ett sätt för Ulla Hamilton att kanske klara EU:s direktiv vad gäller PM10-halter enstaka dagar under vintern i Stockholm. Konsekvenserna av ett förbud i hela Stockholm är mycket värre.