måndag 28 april 2008

Lite för enkelt att döma föraren

Dagens besked om att den ena föraren har dömts för bussolyckan utanför Uppsala i februari ifjol är besynnerligt. Hade hon varit berusad eller alltför trött hade man kanske förstått det, men så är väl inte fallet.

Man måste fråga sig om hon har fått adekvat utbildning i att framför en buss under så besvärliga förhållanden och att samtidigt hålla en given tidtabell. Hur mycket ansvar har bussbolaget? Är det ansvarsfullt att släppa iväg en 23-åring att vintertid framföra en stor buss? Hur mycket ansvar har Vägverket för vägunderhållet vid det aktuella tillfället?

Är bussens konstruktion sådan att den kan framföras utan att plötsligt råka i sladd på ett okontrollerat sätt på halt underlag? En buss har stort axelavstånd och om hjulen tappar fästet så blir de vridande momenten som får bussen ur kurs stora, vilket leder till svårigheter att räta upp fordonet igen. Det är ju trots allt frågan om persontransport och därför bör kraven på bussens egenskaper även på svårt vinterväglag vara mycket höga. Tyvärr har vi inga speciella krav på tunga fordons däckutrustning vintertid i Sverige, ännu mindre på bussars egenskaper på halt underlag.

Har polisens utredare tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra vad som egentligen orsakade att bussen avvek från den tänkta kursen? Jag anser att fallet borde ha utretts av en specialist inom området fordonsdynamik och med erfarenhet av olycksutredningar. Det finns kanske en chans till det ifall man överklagar domen.

söndag 20 april 2008

Vad är miljön värd?

Nu har man funnit att etanol förorsakar utsläpp av polycykliska aromatiska kolväten som är cancerogena. När det gäller slitage av bildäck med högaromatiska oljor så orsakar man också utsläpp av PAH (polyaromatiska kolväten). Med anledning av detta har EU i ett direktiv förbjudit användning i bildäck av högaromatiska oljor som innehåller polyaromatiska kolväten från 2010. En del påstår att det ökar rullmotståndet, som ju inte är bra för miljön. Man kan bara konstatera att det här med miljön är minsann inte enkelt.

Innebär detta att det blir förbjudet att använda etanol vintertid mån tro?

Road racing

På väg hem idag på Nissastigen mötte jag 3 bilar och bakom dem i en svag vänsterkurva skymtade jag två MC:n. Den första MC:n låg i en omkörning när jag passerade honom. Hastigheten var säkert mycket hög, och en omkörning på den smala Nissastigen med mötande trafik var mycket olämplig. Max 90 km/t råder på det aktuella stället strax före järnvägsviadukten vid Hestra. Deras fart genom det efterföljande 70-området med korsande väg kan man bara gissa.

I en sådan situation inser man att det är inte så konstigt att det händer olyckor med MC:n, särskilt när de bedriver något som närmast liknar road racing på en vanlig landsväg. Någon kontroll av hastigheterna förekommer överhuvudtaget inte numera, så Vägverkets nollvision borde omedelbart avskaffas. Den är ju helt meningslös så länge trafiken kan göra som den behagar.

Man har läst om MC-förare som har blivit så svårt skadade att de sedan ligger helt förlamade. Har de ingen respekt för att det finns mycket annan trafik också? Bortsett från ett förstört liv så är det ju dessutom vi, var och en, som får betala den efterföljande vården. Dagens SvD artikel visar att i just detta fall var det vänstersvängar som orsakade alla tre dödsolyckorna, men för höga hastigheter i förhållande till trafiksituationen har också en stor betydelse i sammanhanget.

måndag 14 april 2008

Voltande stadsjeepar

Jag har ännu inte sett rapporten om voltande stadsjeepar från Folksam, men hoppas få den. I SvD, DN och Aftonbladet 14 april skriver man om Folksams intressanta rapport. Stadsjeepar, eller SUV-bilar som de också kallas är oftast utrustade med M+S-märkta däck. Inte alla dessa är riktiga vinterdäck, utan däck avsedda för bruk året runt. Sådana däck är inte optimerade för vare sig vinterväglag eller sommarväglag. Det innebär att de är inte speciellt bra på något underlag och släpper det i sidled så kan det vara svårt att återfå kontrollen på fordonet innan avåkningen är ett faktum. Först då har man nackdelen med den högre tyngdpunkten som gör att bilen lättare välter.

Bäst är att vintertid använda sig av riktiga vinterdäck och sommartid av riktiga sommardäck. Då får man det bästa greppet på såväl is och snö som på våt och torr vägbana.

Väg- och Transportforskningsinstitutet har skrivit en intressant rapport just om däcksutrustningen på SUV-bilar och deras grepp på is. Där framgår det att det finns M+S-märkta originaldäck som har mycket dåligt grepp på halt underlag.

En iakttagelse jag själv har gjort är att jag ofta blir omkörd av just SUV-bilar trots att jag håller maxfart på landsvägen. Jag undrar om andelen SUV-bilar i trafiken är lika stor som andelen omkörande bilar av SUV-typ? Det skulle vara intressant att höra om det finns någon sådan statistik. Höga farter gör ju naturligtvis problemet ännu större när sidgreppet plötsligt blir för dåligt i en svår situation.

Svar till 'ellerhur' som lämnat en kommentar. Jag håller helt med vad Du skriver, men jag försöker beskriva orsaken till att bilen hamnar i en situation där den voltar. Den måste förlora stabiliteten så att bilen börjar röra sig i sidled. Då först kan voltningsrisken uppstå. Dåliga däck eller dåligt grepp är ofta en anledning till att man tappar greppet bak, ibland i kombination med för hög fart, och bilen börjar färdas med sidan först. Även för lågt lufttryck bak kan förorsaka detta.

onsdag 9 april 2008

Luftföroreningar

Dubbdäcken beskylls oftast som huvudorsaken till ohälso på grund av luftföroreningar i trafikmiljön. Äntligen finns en rapport där man, i varje fall i tidningen, inte nämner ordet dubbdäck. Däremot talas det om avgaser, något som mycket lättare tränger ner i lungorna än de större partiklar från vägsltage, bromsdamm, sand mm. En senare artikel finns också hos SvD.

Avgaserna är farliga och de har inga positiva sidor, vilket dubbdäcken har. Dubbdäck skapar grepp för de som kör odubbat och ökar trafiksäkerheten vid ishalka. Därför är den kampanj som har riktats mot dubbdäcken i vinter ensidig dvs. tar inte hänsyn till säkerhetsaspekterna.

Något egendomligt sägs i tidningen att barn som bor i city i Stockholm har inte större problem med astma och allergi än de som bor längre ut i förorterna. Detta trots att det är just i centrala Stockholm där det finns stora trafikmängder och där man har de största halterna PM10 partiklar. En förklaring sägs kunna vara att husen i city är äldre. Av det drar man slutsatsen att det inte är bra att vistas i nyare hus. Det är alltså inomhus problemen är som störst, eller vad menar man egentligen?

Jag håller helt med Marregurra i dennes kommentar om att man måste göra något åt orsakerna till partiklarna. Frågan är bara vad som är rätt att göra. Partiklarna försvinner inte för att man tar bort dubbdäcken. Däremot minskar trafiksäkerheten och olycksriskerna ökar. Ett förlorat liv i en trafikolycka leder till i snitt 37 förlorade år. Dubbdäcken har kommit att bli en bra strykpojke i frågan om PM10. Vägverket vill inget hellre än att få bort dubbdäcken eftersom man ligger väldigt långt efter idag i vägunderhållet. I slutändan måste någon betala på något sätt för bristerna.