måndag 26 september 2011

Dubbdäck knappast en faktor

I en undersökning av WHO i 91 länder kommer Sverige på 20e plats bland de renaste länderna med mätningar från fyra större städer, Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. När man studerar resultaten förstår man att dubbdäcken, som ju bara finns vintertid, kan knappast ha försämrat resultatet. Det finns länder som har över 10 gånger så hög PM10-halt jämfört med Sverige.

Idén att i Stockholm förbjuda dubbar kom med motiveringen att de producerar så mycket PM10 att de är hälsofarliga. Det är en dålig ursäkt för att vilja förbjuda dubbdäck. Problemet, framförallt på Hornsgatan i Stockholm, beror i första hand på en extremt hög trafiktäthet där mätutrustningen finns, samt att mätningen sker i en gatukorsning i en backe. Bilarna både accelererar och bromsar vid mätpunkten och det är klart att det blir mycket damm. Att dubbdäcksförbudet orsakar sämre trafiksäkerhet bortser miljömänniskorna ifrån, oavsett om de är politiker, myndigheter eller forskare. De bryr sig helt enkelt inte om annat än sina egna intressen.

WHOs rapport talar definitivt inte för ett behov av att förbjuda dubb.