lördag 29 november 2008

Överge inte vår bilindustri

Staten skall naturligtvis inte äga någon bilindustri, men däremot är det viktigt att man på något sätt fungerar som en katalysator för att få bilindustrin att återhämta sig och vidareutvecklas i en ny riktning. I efterhand kan man konstatera att utvecklingen av SUV-bilar inte var en sund idé, även om Volvo har tillfälligt tjänat mycket pengar på dessa på vissa marknader. Nu gäller nya krav och det vore synd om de måste lida för tidigare missbedömningar av den framtida utvecklingen.

Läs också gärna fd Volvochefen Hans-Olov Olssons debattinlägg på Dagens Industri.

Volvo:s varumärke har ett mycket stort värde, kanske mycket större än vad vi svenskar uppfattar. Därför ser jag det som naturligt om Volvo AB, som en gång sålde Volvo Personvagnar till Ford (jag var själv med på bolagsstämman), går in och på olika sätt skapar ett mycket större samarbete än vad som finns idag. De kanske till och med, med statens hjälp skulle kunna köpa tillbaka Volvo PV tillfälligt med ett uttalat mål att sälja av det till en ny ägare, som har bättre förutsättningar än Ford att ta hand om värdena i Volvo PV.

Volvo har ju ännu betydande egna utvecklings- och provningsresurser och har bidragit mycket även till Ford:s utveckling. Låt inte all denna kunskap och oersättliga värden gå till spillo.

Volvo är ju en mycket stor arbetsgivare i Göteborg och en nedläggning av verksamheten skulle säkerligen tillfoga inte bara Göteborg utan även hela landet betydande skada, som skulle ta mycket lång tid att ersätta. Volvo är en del av den svenska industriella utvecklingens stolthet och har således även andra värden än de rent ekonomiska.

När det gäller Saab däremot så lär samordningen av utvecklingen och delar till bilarna med GM ha gått mycket längre. Saab är också en tillverkare, som visserligen har utvecklat bilar ifrån början med egna geniala idéer, men som på grund av sin litenhet har haft svårt att få en lönsam tillverkning. Jag minns redan för över 30 år sedan vid samtal med inköpssidan att man stolt berättade om planerna att gå upp till 150 000 bilar per år. Hade de kunnat göra det då och vidareutvecklat marknaderna så hade de säkert haft en annan sits än vad de har idag. Saab är som enskild tillverkare helt enkelt för liten för att kunna sälja på alla de marknader som krävs för att få lönsamhet. Tyvärr har inte GM lyckats lyfta Saab tillräckligt för att få lönsamhet.

Fordonsmarknaden är en oerhört tuff marknad och flera bilfabriker kommer säkert att få stryka på foten. Detta hände i England redan på 50/60-talet och vi ser det nu igen i USA. Man lägger ner fabriker för tillverkning av vissa märken, men varumärkena lever vidare. Låt det inte bli så för Volvo.

torsdag 27 november 2008

Felaktiga uppgifter i uttalanden

I Stockholms Miljö- och hälsoskyddsnämnden finns ett uttalande av Miljöförvaltningen om partikelhalter med PM10-partiklar. Tyvärr används återigen siffror på ett sätt som lätt leder till missuppfattningar och tron att bara man blir av med dubbdäcken så försvinner problemet med dålig luft på stadsgatorna. Det är långt ifrån sanningen. Det är bra att Jacques Wallner tar upp problematiken i DN Allt om Motor, om än ur andra aspekter än de jag berör.

I ett tjänsteutlåtande DNR: 2008-012572-211 den 3 nov 2008 från Miljöförvaltningen angående miljözoner skriver man om bland annat partikelutsläpp PM10. Det sägs att 86% av utsläppen kommer från vägbaneslitage och att det är främst dubbdäck som står för detta.Detta är dock en grov misstolkning av de fakta, den forskning och den statistik som finns tillgänglig. Utan att någon hänsyn tagits till trafiksäkerheten och nollvisionen sprids dessa misstolkningar vidare.

Man bör vara observant på att dessa uppgifter bara är beräkningar utförda av SLB Analys och att man i verkligheten inte vet hur stor del dubbdäcken står för. Hur kan man annars förklara att till exempel i maj/juni månad i år när det inte förekom dubbdäck på vägarna så kunde PM10-halterna tidvis under dagarna stiga till värden kring 100 mikrogram per kubikmeter.

Tyvärr får dubbdäcken ta praktiskt taget hela skulden för dålig luft på gatorna medan det verkliga problemet finns med de mindre partiklarna, som enligt forskarna orsakar en för tidig död. Man får lätt uppfattningen att problemet med dålig luft löses om man får bort dubbdäcken.Så är inte fallet.
I samma utlåtande skriver man att endast 9% av partiklarna kom från avgaser, men observera att detta gäller endast PM10. Avgaserna består mest av betydligt mindre nanopartiklar. I juni fanns till exempel runt 60 miljoner nanopartiklar per liter luft, ibland mer, ibland mindre.

I samma utlåtande från Miljöförvaltningen skriver man att enligt SLB Analys så är värdena för Hornsgatan representativa för innerstaden som helhet. Jag menar att detta är helt fel. Mätstationen på Hornsgatan är placerad i en backe strax före/efter trafikljusen vid korsningen med Ringvägen. Det innebär att bilar som passerar mätstationen på väg uppför accelererar, vilket leder till en påtaglig slirning mot underlaget (även när det är torrt). Dubbarna och däcken skrapar lite extra, vilket dom inte gör vid normal körning. På väg ner för backen på andra sidan måste bilarna oftast bromsa inför trafikljusen, vilket producerar mer bromsdamm, men även där ett ökat slitage av vägbanan. Dessutom har Hornsgatan ett trafikflöde på över 40 000 fordon/dygn, vilket endast ett fåtal gator i innerstaden har.

Dubbdäckens överlägsenhet på isigt vinterväglag är alla experter eniga om. Med kortare bromssträckor räddas liv och såväl allvarliga som 'lindrigare' trafikolyckor med exempelvis pisksnärtskador kan undvikas. Dessutom finns en annan viktig säkerhetsaspekt, nämligen att de skapar ett bättre väggrepp även för de som kör odubbat.

söndag 23 november 2008

Konsumentens dilemma

Vintern är i antågande. Aftonbladets artikel finns här och DN. Nu senast kommer uppgifter om extrem halka iUppland. För bilägaren kan det vara besvärligt att välja rätt vinterdäck. Dubbat eller dubbfritt? Vägverket och Stockholms Miljöförvaltning har gått ut hårt i år med propaganda för att man skall välja dubbfritt med hänsyn till folkhälsan. Problemet är att det från början målades upp scenarier där man talade om att 1800 personer dog av dubbdäck varje år på grund av dubbdäcken. Inget kunde vara mera fel, men många politiker och andra har gått på den här felinformationen. Läs gärna mer om detta i tidigare inlägg, men kort kan sägas att det är de riktigt små partiklarna i luften, som kommer från bilens avgaser, vedeldning osv. som är de verkligt farliga för hälsan. Större partiklar från bl a dubbdäck fastnar i de övre luftvägarna.

Sommardäck vintertid är helt förkastligt. De är konstruerade med en gummiblandning i slitbanan som är optimerad för att ge bra våtgrepp. Detta innebär en kompromiss med is- och snögreppet, och de hårdaste däcken med hög hastighetsklass, som ofta förekommer på moderna bilar, har mycket bra våtgrepp, men blir fullkomligt okörbara på is och snö. Bilen blir ostyrbar och stannar inte vid bromsning. Det bara fortsätter tills något annat är i vägen för bilen.

Moderna dubbfria däck gjorda för den nordiska markanden har ofta överlag bra egenskaper, men på samma sätt som sommardäcken så finns även här en kompromiss mellan våtgrepp och is- och snögrepp. Våtgreppet blir således lidande och man får ta det lite extra försiktigt vid regn. När ett odubbat däck slirar på halt underlag så poleras vägytan och det blir ännu halare. Det får man ibland erfara om man försöker ta sig loss med bilen från en snödriva.

Vinterdäck med dubb är som säkerhetsbältet. Man behöver dubben vid situationer då det är mycket hal is och inget annat hjälper än dubbarna som skrapar i isen. Skrapningen gör också att isen ruggas och greppet förbättras för gummit i däcken. Även odubbade däck får nytta av dubbdäckens rivning i isen.

En viss andel dubbdäck behövs således i trafiken. Om flertalet skulle övergå till dubbfria däck, vilket mycket väl kan tänkas om myndigheterna beskattar användningen av dubbdäck, så ökar halkan med ökad risk för olyckor.

Läs gärna tidningstester, helst flera. De är den bästa formen för objektiv bedömning av olika däck. Resultaten kan skilja något mellan olika tidningar, men det är naturligt. Dels kan olika tidningsredaktioner ha olika filosofier om hur man skall testa, dels jämför de mellan olika däckfabrikat. Det finns flera faktorer som kan ha betydelse för skillnader i resultat. DN:s motorsida Allt om Motor har en bra artikel om flera tester.

lördag 22 november 2008

första snön alltid värst

Den första snön är alltid värst. Se även Aftonbladets artikel. Forskare har konstaterat tidigare att det är mest problem när vintrarna är ojämna, likaså när den första snön kommer. Många har kanske inte ens fått på vinterdäcken och att halka runt med sommardäck på is och snö är rent livsfarligt.

Numera kanske vi får förvänta oss mer ojämna vintrar än förr. Förr var vintrarna stabila och bilisterna hann vänja sig vid det konstant halare väglaget. Numera växlar det mer runt 0 grader och det är då det lätt uppstår svår halka. Dubbarna i vinterdäck ger då ett tillskott till greppet och river dessutom i det isen så att gummit i däcken, såväl i dubbade som odubbade däck får bättre grepp.

tisdag 18 november 2008

Nonsens om dubbdäck

I DN:s artikel idag om att dubbdäck kan bli förbjudna i särskilda miljözoner i Stockholm står bl a att dubbdäck står för 86% av utsläppen. Detta är nonsens!! Om det hade varit sant så hade man i Oslo blivit av med nästan alla luftpartiklar som betecknas PM10. Så är långt ifrån fallet. De har ju reducerat dubbdäcksandelen vintertid från runt 80% för ett antal år sedan till 16% förra året , alltså bara var 6:e bil har dubbdäck. Men de har kvar påtagliga mängder PM10, alltså finns det flera källor till PM10-partiklarna. I detta fall är det Stockholms Miljöförvaltning som har spridit den felaktiga informationen.

Tyvärr förekommer det mycket överdrifter och felaktigheter i media om dubbdäck. Det pågår en veritabel utrotningskampanj i Stockholm mot dubbdäcken. I SvD idag finns också en artikel om att man bara skall få köra med "rena" bilar på vissa gator.

Idén med särskilda miljözoner där bilar med dubbdäck inte får köra är nog i praktiken mycket svår att genomföra. Hur kontrollerar man detta och vad ger det för effekt? De allvarliga hälsoproblemen orsakas inte av dubbdäcken, utan av bilarnas avgaser. När det gäller antalet partiklar, som är mycket små och kan tränga ner i lungorna, så är de många gånger fler än de större partiklarna från bl a vägbanan och som kallas PM10.

Dubbdäckens oöverträffade säkerhet vid svår halka kan man inte bortse ifrån. Det finns inget dubbfritt däck som kan ersätta dubbdäck på isgata. Sådant underlag kan säkert förekomma även i innerstaden.

lördag 15 november 2008

Dumheter halkar ur (c)

I DN och i dagens Svd finns artiklar om Maud Olofssons uttalande om att bilindustrin är för långsam, samt Andreas Carlgrens uttalande om kraftigt höjd fordonsskatt för bilar som producerar för mycket koldioxid. Man måste fråga sig om just lilla Sverige skall vara världens samvete i miljöfrågor och detta till ett mycket högt pris ifall Volvos och Saabs ägare tröttnar och lägger ned utveckling och tillverkning i Sverige. Risken är stor som jag ser det. Jag har sett det förr i internationella bolag.

Åker man utomlands så ser man att det finns enormt mycket att göra i mer tättbefolkade länder för att förbättra miljön. I Sverige har vi redan kommit långt i miljöhänseende och har egentligen ingen anledning att forcera vår egen utveckling till förfång för vår konkurrenskraft internationellt. Det finns ju faktiskt de som ifrågasätter om det verkligen är människan som orsakar koldioxidproblemen och temperaturhöjningen globalt.

Jag läste nyligen i ett magasin en ledare där man beskrev hur fransmän, även stat och kommun, helst köper franska bilar, likadant i Tyskland eller Italien köper man inhemska produkter. Däremot i Sverige har vi snarare en motsatt utveckling. När politikerna dundrar ut att vi skall minsann motarbeta de stora bilarna, som ju är mycket säkra, då sätter man jobb för säkert hundratusentals människor i Sverige på spel. Men vid det laget så har väl andra fått ta över.