fredag 31 juli 2009

Dubbdäcksfrågan en parallell

Inlägget i SvD om klimatfrågan och hur den har blivit till en masspsykos har en parallell i dubbdäcksfrågan, om än i mycket mindre skala. Politiker och media har låtit sig övertalas av forskare som hävdar att tusentals människor dör av dubbdäck. Detta trots att dubbdäck har en avgörande betydelse för säkerheten vintertid också för de som kör utan dubb i vinterdäcken. Media belyser bara den ena sidan av frågan, den andra sidan släpps inte fram.

Jag har själv skrivit en debattartikel nyligen med anledning av politikernas beslut att låta kommunerna ta ansvaret för lokala dubbdäcksförbud i tätorter. Tyvärr har vare sig DN eller SvD plats att ta in den. Ändå är det nu någon behöver höja rösten, innan man har hunnit ändra lagen som skall ge kommunerna rätt att bestämma om dubbdäcksförbud.

Lokala dubbdäcksförbud kommer att få såväl ekonomiska som säkerhetsmässiga konsekvenser för många bilister. Sådana dubbdäcksförbud kommer att påverka även de som bor utanför staden, kanske på gator som knappt underhålles vintertid och där det leker små barn.

Idén om att förbjuda dubbdäck drivs på trots att fler och fler bilister väljer dubbfria däck istället för dubbdäck. Låt detta fortsätta istället för att tvinga bilister som kanske nyligen har köpt nya dubbdäck att göra sig av med dess för en spottstyver för att istället köpa nya dubbfria däck, som de dessutom känner sig osäkra med om de inte är mycket vana bilförare.

onsdag 29 juli 2009

Ingen plast i bildäck

I SvD och i DN den 28 juli skriver man att plastpartiklar funna i havsvatten sannolikt kommer från bl a bildäck. Detta är nonsens! Det finns ingen plast i bildäckens slitbana, som består av gummi med en del inblandade kemikalier.

Naturvårdsverket lär enligt artikeln vara upphovsman till denna grova felaktighet, men på NV:s hemsida skiljer man på partiklar från vägar och bildäck och plast.

Varför kan inte TT lära sig att läsa?

Efter en del korrespondens med Naturvårdsverket visar det sig att forskningarna har visat på partiklar som man påstår kommer från bildäck och vägbeläggningar. Jag antar att det kommer ut i havet genom att följa med dagvatten som ej renats. Runt Östersjön, där man har hittat de största mängderna partiklar, finns flera länder som sannolikt släpper ut mycket orenat vatten i havet. Grundproblemet är inte att människan producerar avfall, utan att man saknar sätt att ta hand om det. Skulle inte däck och vägar få slitas så kunde vi överhuvudtaget inte köra fordon. Problemet är inte svenskt, utan globalt.

Forskningsprojektet är inte färdigt, och man reserverar sig för slutresultatet. Lite konstigt då att man går ut med information på det sätt man har gjort redan nu. Oansvarigt tycker jag, såväl av NV som av TT, som inte kan läsa utantill. Naturvårdsverket vill inte begära rättelse hos TT. Misstaget att skriva om plast i bildäck betraktas som ringa!! Frågan är vad som är viktigast, all plast och annat skräp som påstås flyta omkring i världshaven eller eventuella nanopartiklar av gummi från däckslitage. Redan då Thor Heyerdahl tog sig över Atlanten med Ra 1 konstaterade han att havet var förorenat av oljeklumpar som sannolikt kom från båtar.