söndag 28 november 2010

tillåtet med sommardäck ännu

Vintern fortsätter. Man skulle kunna tro att vi är framme i februari, men fortfarande är det tillåtet att köra med sommardäck!

50 trafikolyckor rapporterade i Stockholm!

På onsdag den 1 december blir det obligatoriskt att använda vinterdäck i hela landet, helt enkelt därför att det lär råda vinterväglag i hela landet just nu. Att inte kräva vinterdäck förrän 1 december och samtidigt säga att det gäller vid vinterväglag är ologiskt. Hur kan det komma sig att det är tillåtet att köra med sommardäck vid vinterväglag den 30 november eller den 1 oktober för den delen?

Min uppmaning till Trafikverket är att se över kraven för vinterdäck på såväl personbilar som på tunga fordon. Det vore fullt rimligt att kräva vinterdäck vid vinterväglag, utan några datumgränser.

Just nu får man vara glad att det finns de som kör med dubbdäck så att de hjälper till att rugga isen, som på sina ställen kan vara riktigt hal.

torsdag 25 november 2010

Lastbilar körs för fort

Med tanke på deras däckutrustning kör de flesta lastbilar alldeles för fort vintertid.

Jag fick tillfälle att själv köra en modern lastbil med släp lastad till 60 ton igår. Lastbilarna har idag en fantastisk fin komfort och jag kan förstå att det kan gå för fort ibland. Automatisk växellåda, över 700 hästar och alla möjliga elektroniska hjälpmedel finns, men hur är det den dagen åkaren skall montera nya däck? Väljer han de bästa däcken för årstiden eller är det bara ekonomin som styr?

Sommardäck, som nästan alltid används på släppositioner och ofta både fram och på drivhjul, har ett alldeles för dåligt grepp på isigt väglag. Det är underligt att Trafikverket inte gör något åt den tunga trafiken. De får ju problem varje vinter och inte bara lastbilar, även bussar som ju är för personbefordran. Där borde kraven vara ännu högre.

Dags att göra något, det här är säkert inte den sista riktiga vintern, trots alla forskares uttalanden om att vi skall få sydeuropas klimat.

tisdag 23 november 2010

busväder, inte bussväder

Bussar blåser ibland av vägen! Det kom en vindpust säger dom, helt otroligt, vad har dom för däck som inte kan hålla dom kvar på vägen. Tyvärr kör ofta den tunga trafiken med däck som inte är anpassade för riktigt vinterväder. För bussar borde det finnas krav på att de förses med godkända vinterdäck (sådana finns ännu inte). Aftonbladet. Se också denna video om flera lastbilar som blåst av vägen. Vad har dom för däck får man fråga sig?

Jag skall till Göteborg tidigt imorgon bittida även om det är busväder (inte bussväder). Tack vare att jag kör med bra dubbade vinterdäck så ruggar jag åt de som vågar köra odubbat (på en del politikers och myndighetspersoners inrådan). Det gläder mig att jag kan bidra till deras säkerhet. Gonatt!

söndag 21 november 2010

Dubbdäck gör mest nytta i söder

Uppgiften om att norrlänningar har upp till 90 % dubbdäcksandel visar att när man ofta kör på isbelagda vägar så behöver man det extra grepp som dubbdäck ger. Aftonbladet. GP. UNT.

Ändå är det så att dubbdäcken gör minst lika stor nytta i söder, om inte större. I södra Sverige ligger ofta temperaturen och svänger runt fryspunkten, vilket gör att is, ibland svart is som inte syns på ren asfalt, kan uppstå med stor överraskningseffekt.

Dessutom har dubbdäcken en ruggingseffekt på isen som är ännu viktigare i södra Sverige eftersom fler kör odubbat.

Odubbade däck polerar isen när de glider eller spinner på isen och det blir bara halare för de som kommer efter.

Vid mycket låga temperaturer, som kan förekomma oftare i norr, kan odubbade däck ha lika bra grepp som dubbade däck. Därför kan man kanske säga att det fungerar bättre med odubbat i norr än i söder! Men norrlänningarna kör nog vidare på sina dubbade däck.

tisdag 9 november 2010

Förbjud sommardäck vid vinterväglag!

Kravet på vinterdäck som gäller från 1 december är naturligtvis helt fel. Det borde varje sunt tänkande människa som sysslar med trafiksäkerhet inse. Sommardäck på snö och is gör bilen nästan helt okontrollerbar. Dagligen rapporterar tidningarna om kaos ute på vägarna.

Istället borde kravet gälla från 1 oktober. Då skulle dessutom gummiverkstäderna få det lite lugnare. Nu väntar många bilister på att snön skall komma och sedan kräver de att gummiverkstaden snabbt monterar deras vinterdäck, trots att det står långa köer utanför.

Sommardäcksförbudet vintertid skall naturligtvis också gälla bussar. De används ju för personbefordran.

Tillägg kl 23 den 10e: Dubbdäcksväder igen i Stockholmsområdet!

måndag 8 november 2010

ställ in ledbussarna

SvD skriver om kaos som väntas i trafiken på grund av vinterväder. En ny varning från SMHI på morgonen den 9e.

Ledbussar är inte gjorda för att klara svårt vinterväglag, i varje fall inte utan riktiga vinterdäck och förmodligen även dubbdäck på den bakersta axeln. Även vanliga bussar skall ha riktiga vinterdäck. De är till för personbefordran och därmed krävs en god säkerhet även vintertid. Dessutom, om politikerna vill att allt fler skall använda kollektiva transporter så måste de också se till att bussarna går i tid.

Men allt handlar väl bara om statens, kommunernas och företagares ekonomi, inte säkerhet och god framkomlighet.

söndag 7 november 2010

Riksdagsmotioner om dubbdäck

Det finns två motioner om dubbdäck som har lämnats in till Riksdagen. De skall behandlas av Trafikutskottet. Dessa är:-
1) Motion av Lars Beckman (M)
2) Motion av Ulf Berg (M)

Herrarna Beckman och Berg har skrivit en debattartikel som har tagits in i Ny Teknik och AutoMotorSport(tidningen).

Båda herrarna bor norr om Dalälven och oroar sig bland annat för alla som kommer söderifrån till Dalarna med dubbfria däck med fullastade bilar och polerar vägbanan vintertid. Det kan alltså bli väldigt mycket halare än vad det redan är när det snöar och fryser. Att sprida sand är ju otänkbart eftersom det troligtvis leder till mer partiklar i luften än vad dubbdäcken producerar. Det kan bli långa resor i mycket låg hastighet med trötta barn och irriterade bilförare.

De som vill ha totalt dubbförbud i hela Stockholm har nog inte riktigt tänkt igenom konsekvenserna.

Man får inte glömma att problemet gäller hela Sverige om dubbförbud införs i miljözoner som en del vill.

Det blir intressant att följa vad Trafikutskottet kommer fram till.

fredag 5 november 2010

Dubbade bilar måste köra på gågator

Robert Collin skriver i Aftonbladet om en ny rapport som VTI i Linköping har publicerat, rapport nr R690 av Lena Nerhagen och Roger Pyddoke. Rapporten bekräftar det jag har sagt länge, dvs. att anklagelserna mot dubbdäcken om farlighet för hälsan är fel och att det är förbränningspartiklar som är de farliga, till och med livsfarliga.

Jag var i Uppsala häromdagen där man har dubbförbud på Kungsgatan, en gata som gå rakt igenom stan och där de flesta bilar kör när de skall in i centrum. Problemet för dubbade fordon är att de tvingas köra t ex på Dragarbrunnsgatan som delvis är en gågata. Där måste de trängas med gående och cyklister om vartannat. På flera håll har man ställt ut cykelställ och blomlådor i gatan för att göra det omöjligt för bilarna att mötas. Det är helt otroligt att de boende i Uppsala tolererar denna sorts terror från myndigheterna och politikerna. Att på detta sätt öka trafiken på gågatan samtidigt som man begränsar framkomligheten är helt sjukt.

Jag gick fram och tillbaka en bit på Kungsgatan där dubbdäcksförbud råder och kunde konstatera att det fanns en hel del bilar med dubbdäck. Visserligen står det på en tilläggsskylt att de boende får köra dubbat, men alla kan knappast ha varit boende. Samtidigt är det löjligt att boende får köra där, men inte andra. Logiken saknas.

Nej, återigen, politikerna har bestämt sig för att använda dubbförbud som ett verktyg för att minska vägslitaget, slippa kosta på bättre vägbeläggningar och samtidigt förhoppningsvis få ned PM10-halterna så att de klarar EU-kraven. Några andra åtgärder tänker de sig inte, trots de allvarliga konsekvenserna av dubbförbud:
1. ökad risk för dödsolyckor i trafiken
2. fler kommer att köra odubbat året om med sämre trafiksäkerhet året runt
3. sämre grepp för alla eftersom ruggningen från dubbdäcken försvinner