tisdag 12 juli 2011

Dubbdäcksförbud hjälpte inte

Miljöförvaltningen i Stockholm har enligt SvD kommit med en rapport om luftföroreningarna i Stockholm och framförallt på Hornsgatan.

Samtidigt som politiker och andra har framhållit att ett dubbdäcksförbud är en förutsättning för att lösa problemen med dålig luft på Hornsgatan, så konstaterar man nu att två års dubbförbud har inte hjälpt. Visst har mängden PM10- partiklar blivit lägre, men trafiken har också minskat med 15 procent, samtidigt som tiden det är tillåtet att använda dubbdäck har kortats just under den mest kritiska tiden, dvs våren. Bilarna med dubbdäck tar andra vägar, så problemet har dessutom flyttats någon annanstans.

Resultaten av två års försök visar klart och tydligt att dubbdäcksförbud är ingen lösning på problemet med dålig luft på Hornsgatan. Det finns naturligtvis många faktorer som spelar in på att just Hornsgatan har så dålig luft. Exceptionellt mycket trafik, gatans och omkring liggande byggnaders utformning, mätinstrumentens placering i en backe strax efter ett trafikljus är bara några påtagliga orsaker.

Naturskyddsföreningens Mårten Wallberg vill ha avgifter på dubbdäcksanvändning. Varför straffa de som skapar grepp för de som kör odubbat? Skulle alla köra odubbat så skulle halkan bara öka och därmed olyckorna. Dubbdäck är en legitim del av vintertrafiken och skall inte förbjudas.