torsdag 11 mars 2010

Något är fel

Christer Johanssons (miljöförvaltningen i Stockholm)uttalande i DN att den i särklass mest verksamma metoden att få bort partiklarna i luften i Förbifart Stockholms tunnlar är att ta bort dubbdäcken kan inte stämma med verkligheten. För det första finns dubbdäcken bara vintertid och problemet med uppvirvlande partiklar förekommer bara då vägbanan är torr. Problemet med dålig luft i tunnlarna lär dock finnas även sommartid då det inte finns några dubbdäck. Det är inte de stora PM10-partiklarna som är det egentliga problemet.

Christer Johansson är en stark förespråkare för att få bort dubbdäck överhuvudtaget och alla miljöargument används oavsett hur de än stämmer med verkligheten. Vi vet av mätningar av luften på Hornsgatan att antalet ultrafina nanopartiklar som kommer från förbränning kan uppgå till över 100 miljoner per liter luft, och det året runt. Dubbdäcken har ingenting med detta att göra. Men alla dessa små partiklar som lätt går ner i lungorna bryr man sig inte om när det gäller att argumentera för något helt annat, nämligen att få bort dubbdäcken, trots deras betydelse för trafiksäkerheten vintertid.

Sluta använda tvivelaktiga miljöargument för att minska trafiksäkerheten!

torsdag 4 mars 2010

Riktig vinter - en överraskning?

Rapporterna om det svåra isläget i Östersjön med fartyg som riskerar att få svår slagsida och andra som driver upp på land är trots allt ganska normala då riktig vinter råder och det uppstår kraftig isbildning på havet.

Det som är förvånande är att även här, liksom hos de som ansvarar för väg- och gatuunderhållet, har man påverkats av alla påståenden att vi går mot varmare tider även vintertid. I år har detta inte slagit in. Vi har fått en rejäl vinter och tack vare att vägunderhållet har försämrats avsevärt under senare år så har bra dubbade vinterdäck på bilarna varit en förutsättning för att ta sig fram någorlunda säkert. Motormännen har i en enkel, men tydlig undersökning visat att bilar utrustade med dubbfria däck under december och januari har lett till dubbelt så många dödsfall som bilar med dubbdäck. Klarspråk! Läs gärna mitt inlägg i Newsmill.

De som ansvarar för våra isbrytare tyckte nog att man gott kunde hyra ut Oden, en av våra största och bästa isbrytare för en forskningsresa till Antarktis. Detta är skrämmande, och de som använder våra skattepengar på detta vis måste ställas till svars. Fartyget är således på en joy-ride till andra sidan jordklotet, medan fartyg kämpar mot isen i Östersjön med risk för människors liv. Till och med isbrytarna lär köra fast i isen enligt de senaste rapporterna.

Till detta kan vi lägga alla problem med tak på relativt nybyggda hallar som har rasat in samt alla problem med moderna tåg som inte klarar sig en svår vinter.

Konklusionen av detta är att årets vinter har visat att myndigheter och politiker har grovt underskattat behovet av ett väl tilltaget skydd mot vinterns svårigheter. Det är nog dags att vakna!