fredag 30 oktober 2009

Bara 9 veckor kvar till dubbförbud

Det är nu bara 9 veckor kvar till nyår 2010 då dubbförbud skall gälla på Hornsgatan i Stockholm. Kommer man att hinna med alla förberedelser som behövs för en så stor förändring. Kommer alla som bor på tvärgator till Hornsgatan att hinna byta till dubbfria vinterdäck, eller tar dom fram sina sommardäck?

Trafikkontoret i Stockholm vill vänta med dubbförbudet till 1 oktober 2010, men den politiska prestigen är väl så stor att nu skall det bara tvingas igenom.

Det skall bli intressant att se hur det utvecklas. Hur många kommer ändå att färdas med dubbdäck efter den 1 januari på Hornsgatan? Kommer PM10-halten att sjunka som en sten? Det bör den göra med tanke på forskarnas alla argument för att förbjuda dubbdäck. Nu börjar man nog förbereda sig på att säga att dammet ligger kvar långa tider. När det är torrt blåser det upp i luften har man tidigare sagt. Vad är sanningen? Får vi någonsin veta?

söndag 18 oktober 2009

Propaganda mot dubbdäck ökar risken

All propaganda mot dubbdäck ökar risken för att många inte monterar vinterdäcken i tid. Det är framförallt nu när frosthalka uppstår som risken är störst att råka illa ut. Blixthalkan slår till och man kör omedvetet alldeles för fort under omständigheterna.

Det vore mycket klokare om myndigheter och politiker kunde ägna sina ansträngningar åt att folk kunde köra säkert istället för att bry sig om lite damm som uppstår från många olika källor. Även odubbade däck virvlar upp dammet som finns på vägbanan.

När man vistas i utlandet, t ex England där det finns många gånger fler bilar än i Sverige på en mycket mindre yta, så inser man att hela diskussionen om PM10 i Sverige är som ett bråk mellan småungar i en sandlåda. Inte minst där kan man riva upp mycket sandkorn! I Sverige vill vi gärna vara världens miljösamvete. Se till att lösa de verkliga problemen istället.

torsdag 15 oktober 2009

Ännu halare utan dubb

Halkan slår till redan innan den egentliga vinterdäckssäsongen i stora delar av mellansverige där de flesta bilar finns. När kommunerna har lyckats utradera dubbdäcken i en nära framtid så kommer vägbanorna att bli ännu halare då vattnet fryser till. Anledningen är att ruggningen försvinner, vilket har betydelse året om. Väghållarna kan inte göra mycket åt detta.

Dubbförbud som flera kommuner vill införa i tätorter är därför fel väg att gå. Man skall inte tvinga bilister som är ovana att köra på ishal väg att köra odubbat bara för att de ibland måste köra in i tätorten.

Flera artiklar berättar om olyckorna.

torsdag 8 oktober 2009

Dubbdäck inte källa till mest partiklar

I sin kampanj mot dubbdäck som Vägverket för, säger man att dubbdäck är en stor källa till partiklarna. Är det ett skrivfel eller ett tankefel kan man fråga sig. Dubbdäcken är kanske en källa till stora partiklar, men inte en stor källa till partiklarna. När myndigheter och forskare mäter PM10 i luften så mäter man massan. Massan hos en bilavgaspartikel är 1000 gånger mindre än massan hos en PM10 partikel. Eftersom PM10 är så stora jämfört med de s.k. nanopartiklarna som kommer från avgaser och annan förbränning, så är antalet litet. De stora partiklarna fastnar lättare i andningsvägarna får man förmoda. De små nanopartiklarna däremot, runt 50 miljoner per liter luft i luften på Hornsgatan sommar som vinter följer lätt ner i lungorna och ut i alveolerna där utbytet med blodet sker.

Men nu är det frågan om att få bort dubbdäcken. De kostar en del för Vägverket i slitage av vägbanorna och det är mycket bra att kunna skylla på miljö och hälsa, även om man inte talar om hela sanningen. Argument om vägslitage som kostar pengar väger inte lika tungt i dessa dagar.

I DN 7 okt skriver man att man förutser dubbförbud i hela innerstaden så småningom i Stockholm. Följer flera städer efter så är snart dubbdäcken borta även utan ett totalförbud. Då halkar alla omkring under lika förutsättningar åtminstone.

AutoMotorSport har en mycket initierad artikel om dubbdäcksfrågan. Läs gärna den.

Hela hysterin om dubbdäckens farlighet har byggts på den felaktiga föreställningen att de producerar mest partiklar, vilket är helt fel! Politikerna tar på sig ett stort ansvar.

onsdag 7 oktober 2009

myndigheterna kidnappar Teknikens Världs däcktest

I DN finns idag en artikel om det kommande dubbdäcksförbudet på Hornsgatan i Stockholm. Om detta tema handlade också ett frukostmöte i Stadshuset som jag också var inbjuden till.

Även Robert Collin, Aftonbladet, har skrivit om dubbdäcksförbudet som kommer.

I sin blogg skriver Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd i Stockholm att centraleuropeiska vinterdäck är bäst och refererar till Teknikens Världs senaste däcktest, som hon lät dem redovisa på ett frukostmöte i Stadshuset på tisdagen där Stockholms stad och Vägverket var värdar.

Teknikens Värld har visserligen fått Continentals dubbfria centraleuropeiska vinterdäck TS-830 som totalvinnare, men hur de har fått fram sina resultat redovisar man inte. Man redovisar att man kör på ruggad is, men av bilderna på bilarna att döma så är det mycket bra grepp när de tar kurvorna. Om dubbdäcken försvinner så försvinner också ruggningen. Det som är mest dubiöst är att man inte redovisar de faktiska resultaten, bara poäng som man själv satt. Det är således omöjligt att analysera resultaten och jämföra dem med ett vinterprov som Aftonbladet redovisar på sin hemsida där de har testat exakt samma däck, men med helt andra resultat. Dessutom är det bara detta däck som har utmärkt sig. Det finns ett flertal andra däck av samma typ som ej har nått upp till samma nivå.

Att sedan som Ulla Hamilton gå ut och säga att centraleuropeiska vinterdäck är bäst är att lura bilisterna på ett mycket grovt sätt. Visst är just Contidäcket ett mycket bra däck, men på blankis där man verkligen har nytta av dubbarna ger de inte samma säkerhetsgrad. Köper en kund ett centraleuropeiskt däck av annat fabrikat kan de få helt andra egenskaper.

Däcktester kan göras på många sätt, ibland för att resultaten skall passa syftet. Jag får en stark känsla av att det är så Teknikens Värld har gjort i det här fallet.

Vill man ha bort dubbarna så har Teknikens Värld här lagt grunden för en sådan effekt. De kan väl ändå inte vara så naiva att de inte förstod vad de gav sig in på när de erbjöds att tala om sitt vinterprov på Stockholms stads och Vägverkets seminarium. Ulla Hamilton har helt enkelt kidnappat deras testresultat utan att redovisa allt annat de skriver om olika däcktyper.

torsdag 1 oktober 2009

debattinlägg

DN Debatt hade tyvärr inte utrymme att ta in mitt inlägg i debatten. Jag anser att debatten är viktig och återger här nedan mitt inlägg.

Replik: Förslag om lokala dubbdäcksförbud ett hastverk

I DN Debatt den 28/9 fortsätter dubbdäcksdebatten. Per Kågeson menar att man bör göra som man har gjort i Oslo, det vill säga införa kraftiga avgifter för de som använder dubbdäck. Det finns säkert inte anledning att ifrågasätta ambitionen att minska andelen dubbdäck just i storstadstrafik, men frågan är hur detta skall göras. Förbud och avgifter är dock inte rätt väg.

Den norska modellen innebär att man bestraffar dubbdäcksanvändarna genom mycket höga avgifter. Detta trots att de som kör med dubbdäck skapar säkerhet för de som kör odubbat. De dubblösa däcken slirar vid minsta halka och gör det ännu halare för efterföljande bil. Dubbarna däremot ruggar underlaget och skapar bättre förutsättningar för gummit i däcket att få grepp när det är halt ute.

Mätningar av andelen dubbdäck i trafiken vintertid, som görs av däckbranschen i samarbete med bland andra Vägverket, visar att andelen dubbfria däck ökar. Det finns god anledning att tro att andelen dubbfria däck kommer att accelerera redan i år. Låt denna utveckling fortsätta på naturligt sätt. Tvinga inte osäkra bilister att välja dubbfria däck, som de inte behärskar på ishal väg. Har de sämre ekonomi kanske de måste välja ett billigt alternativ som inte är optimerat för Norden och då är risken mycket stor att de utgör en allvarlig trafikfara vid vinterväglag.

Rätten för kommuner att själva besluta om lokala dubbförbud har drivits mycket hårt i Stockholm. Mätningar på Hornsgatan under flera år ligger till grund för antagandet att det är dubbarna som är orsaken till höga partikelhalter PM10 vintertid. Även i ett helt dubbfritt land som Tyskland upplever man kraftigt förhöjda PM10-halter just vintertid. Man kan därför inte vara helt säker på hur stor del av PM10-halterna som dubbdäcken verkligen står för. Om man nu av politiska skäl anser sig tvungen att införa lokala dubbförbud så bör detta endast ske på Hornsgatan i Stockholm under en hel första säsong. På så vis undviker man att riskera att få en alltför snabb övergång till dubbfria däck i hela södra Sverige där risken för ishalka runt noll grader är som störst.

Mer sand och salt blir säkert en konsekvens om dubbdäckens ruggning upphör vid ishalka. Bägge dessa åtgärder leder ofelbart till nya miljöproblem, som inte har beaktats.