måndag 23 februari 2009

Nya rön om dubbdäck

I DN Opinion (gamla Debatt?) söndagen den 22 febr. är en lång artikel av Prof. Robert Nilsson om den svenska miljöextremismen. Inledningsvis skriver han om dubbdäcken och hänvisar till oriktiga påståenden om att folk dör av dubbdäck. Jag kan inte annat än hålla med honom om att detta är en överdrift.

Någon vetenskaplig bevisning att folk dör av dubbdäck finns inte. Däremot finns det forskningsrapporter sedan många decennier som visar på dubbdäckens betydelse för trafiksäkerheten. Men i den värld vi lever i är det bara miljöfrågorna som är viktiga, i varje fall i Sverige. Naturskyddsföreningen har i en blogg kommenterat Nilssons påståenden, bland annat om dubbdäcken. Det de missar på Naturskyddsföreningen är att det på senare tid har kommit ny forskning (VTI 635A och notat 32A) som visar att det är viktigare (lönsammare) att arbeta med att reducera partiklar från förbränning (såväl från trafiken som från bostadsuppvärmning) än att jobba med att reducera/eliminera dubbdäck.

I en artikel på Stockholms Universtitets hemsida skriver forskaren Christer Johansson att andelen bilar med dubbdäck måste minskas på just Hornsgatan till 5%. Då är det lika bra att införa ett totalförbud mot dubbdäck, så blir det lika för alla. Att var 20:e bil skall ha dubbdäck är ju bara att skapa olycksrisker för övriga bilister den dagen det blir halt. För Johansson existerar bara Stockholms innerstad och han har helt hängt upp sig på dubbdäck och grova partiklar och bortser tydligen från de mindre nanopartiklarna, som är betydligt farligare. Antagligen är det inget annat än EU:s gränsvärden för PM10 som spökar. Där bortser man också från andra farligare partiklar.

fredag 20 februari 2009

EU-kritik fel

På Göteborgs Stads hemsida finns en sida där man klargör att Göteborg klarar EU-direktivets krav avseende partikelhalter för PM10, trots att EU har påpekat motsatsen.

Anledningen är att EU-kritiken är baserad på felaktiga mätvärden från IVL, Institutet för Miljöforskning, som svarar för den officiella rapporteringen till EU.

Enligt vad jag har hört har felaktiga värden angetts för flera mätplatser än Göteborg. Jag har begärt uppgift från IVL om vilka platser som är berörda. IVL har nu (26/2) svarat att mätvärdena är riktiga, men däremot hade handläggaren satte ett kryss i
kolumnen för mätplatser som översteg MKN för PM10 mer än 35 gånger per år.

Detta är allvarligt mot bakgrund av att Vägverkets kritik mot dubbdäck baserar sig på de uppgifter som forskarna lämnar. PM10 kommer från flera källor och dubbdäck är en av dem, men endast under en begränsad del av vinterhalvåret och vid tillfällen då vägbanorna torkar upp.

Nya rapporter har kommit helt nyligen från Väg- och Transportfroskningsinstitutet (VTI), som belyser det faktum att ur kostnads- och hälsosynpunkt så är inte PM10 från dubbdäck det som man i första hand bör ägna kraft åt. Lena Nerhagen skriver i rapporten nr 635A:

En slutsats är att om man önskar minska den effekt på dödlighet i befolkningen som dessa källor (vägtrafik och bostadsuppvärmning) orsakar bör man fokusera på emissionerna från förbränning snarare än slitagepartiklar.

21 februari. Nu är det slut på kylan sägs det, och det skall komma mer snö. På många håll kan det finnas höga isvalkar i mitten av vägbanan med hård och hal is som kan ge rejäla kast om man råkar komma upp på dem med hjulen. Kommunerna har inte råd att skrapa bort isen så som de gjorde förr. Varning för dessa hårda iskanter!

tisdag 17 februari 2009

Saab - ingen dussinbil

Tidningarna är fulla av artiklar och spekulationer om Saab.

SAAB skulle egentligen inte vara någon dussinbil, vilket den tyvärr har blivit på grund av marknadens obevekliga krafter att ständigt öka tillverkningstakten. Redan på -80 talet kommer jag ihåg när man hos Saab berättade att 'nu har vi planer på att öka till 150 tusen bilar per år'. Det blev aldrig så, förra året lär de inte ens ha gjort 100 tusen bilar.

Saaben byggdes runt föraren på sin tid, den var känd för det. De hade egna duktiga konstruktörer, som brann för sin uppgift. Men något gick snett, ägarna sålde verksamheten med ursäkten att en biltillverkare måste tillhöra en stor koncern för att kunna tillgodogöra sig den snabba utvecklingen. Samma sak sades om Volvo när de såldes till Ford. I båda fallen har de stora ägarna misslyckats att utveckla sin egen verksamhet åt rätt håll, låt vara att ta hand om de tillverkare de har köpt upp.

Saab har varit en bil som på sin tid valdes på utlandsmarknader av köpare som läkare, jurister och andra högt uppsatta personer. Men på grund av att tillverkaren har samtidigt försökt göra bilen åtkomlig även för vanligt folk, så har bilen tappat sin image. Frågan är om man istället för en nedläggning skulle kunna tillverka en ny framtidsbil, anpassat till morgondagens krav på miljö och säkerhet, för kunder som gärna betalar extra för att få något som endast ett fåtal äger. Antalet anställda blir förstås kraftigt reducerat, men det kan ändå ge möjlighet att driva en viss verksamhet vidare. Vi har säkert kompetensen i Sverige, frågan är om vi vågar. Politikerna har en svår uppgift, särskilt om verksamheten i Trollhättan skall läggas ned.

Det är minst sagt spännande att se vad resultatet blir av GM:s beslut inatt.

Teknikens Världs ledare

I senaste numret av Teknikens Värld (nr 5, 12 febr -09) skriver chefredaktören Daniel Frodin att han numera ifrågasätter Vägverkets agenda vad gäller frågan om dubbdäcken. Referenser görs till Prof. Thomas Sandströms forskning vid Umeå Universitet, där dödligheten orsakad av partiklar i luften behandlades. Det sägs inget i forskningsrapporten om att dubbdäck orsakar problemen, däremot anger man t ex vedeldning som en bov i sammanhanget.

Referens görs också till SMHI:s rapport om luftpartiklar, där man konstaterar att det är de mindre partiklarna PM2,5 som kan försämra hälsan. De orsakas i första hand inte av dubbdäck.

Teknikens Värld konstaterar att orsaken till att Vägverket vill minska dubbantalet till 50 per rullmeter är i första hand att de vill minska kostnaden för vägslitaget. Det har också varit min uppfattning sedan länge. Det är så opportunt att kunna använda miljö-/hälsoargument i dessa dagar. Där räcker det med en misstanke för att man skall kunna ta bort en möjlig orsak.

Frodin skriver också att däcktillverkarna är intresserade av att få bort dubbdäcken eftersom de är en så liten del av deras sortiment. Min uppfattning är att det kan kanske gälla vissa stora internationella tillverkare, som nu har anslutit sig till de som förespråkar att dubben skall bort av miljöskäl, men inte alla. Dubbdäcken är fortfarande den viktigaste delen i ett vinterdäck för att förbättra säkerheten på mycket hal is.

SMHI har konstaterat att det blir sannolikt mera svart is i framtiden tack vare förändringarna i det globala vädret. Temperaturen kommer sannolikt att kretsa oftare runt noll grader, även om vi just nu upplever en mycket kall period.

Teknikens Världs omsvängning i denna fråga är välkommen. Vid ett seminarium i Stockholm stads lokaler i april 2008, där myndigheterna försökte övertala brukare (främst företag som äger stora flottor med bilar) fanns en inbjuden representant för Teknikens Värld som berättade om deras vinterprov som sa' att dagens dubbfria däck är minst lika bra som dubbdäck. Hoppas att det är slut med det!

torsdag 12 februari 2009

Snöstrumpan ersätter inte dubbdäck

I senaste numret av tidningen Motor, nr 1 febr. -09, skriver man med stora rubriker att 'Snöstrumpan kan ersätta dubbdäck'.

Något mera missvisande gentemot läsarna kan man knappast finna när det gäller frågan om vinterdäck och då särskilt dubbdäck.

Autosock som produkten kallas säljs av M-shop, alltså Motormännens Riksförbund och här vill de uppenbarligen dra en lans för dess förträfflighet när det gäller att köra minst lika säkert som med dubbdäck. Som medlem blir jag mycket fundersam över nivån på denna konsumentinformation till läsare och medlemmar. Får det gå till så här?

Autosock är precis som man säger på hemsidan, en temporär lösning på hal väg, alltså för att ta sig loss. Det är tillåtet att köra upp till 50 km/t, men det står inget om hur långt man kan köra innan strumpan börjar bli utsliten. Själv körde jag häromveckan från Älvdalen söderut. I över 20 mil var det riktig isväg, alltså ända fram till Filipstad där saltet började göra verkan. Att köra 20 mil i 50 km/t är otänkbart. Till och med den tunga trafiken kör sina normala 80 km/t där det går.

Tanken med dubbarna är att de alltid finns på plats. Kommer jag ovetandes på en isig del av vägen så har jag nytta av dubbarna. Autosock måste man montera först efter att man har upptäckt halkan och förhoppningsvis kunnat hålla sig kvar på vägen.

Någon ersättning för dubbdäck är Autosock definitivt inte. Däremot kan produkten säkert vara bra för att ta sig loss från en plats där däcken annars bara spinner.

Som bilist bör man vara observant på att om Autosock monteras på framhjulen (framhjulsdriven bil) och man inte monterar samma utrustning bak, så får man ett mycket bättre grepp fram än bak. Skall man sedan köra i hastigheter upp till tillåtna 50 km/t så kan bilen bli mycket instabil. 'Bästa däck bak' är en vedertagen regel för att bibehålla körstabiliteten hos bilen. Om bakdäckens grepp släpper i sidled så snurrar bilen runt och risken för en kollision i sidled eller en avåkning är uppenbar.

Motors test är långtifrån vederhäftig. Risken är stor att dubbmotståndarna hos t ex Vägverket tar tag i detta test från Motormännen och hävdar ännu en gång att dubbdäck inte behövs.

tisdag 10 februari 2009

Lika dubbantal

Teknikens Världs nya test av dubbade däck med olika antal dubb redovisas i Aftonbladet. Vägverket har, som ett av sina många förslag att minska dubbdäckens påstådda negativa effekter, föreslagit att dubbantalet skall regleras så att man får lika många dubb i däck med samma ytterdiameter. Idag kan ett 16 tums Volvodäck, t ex 205/55R16, ha 130 dubb enligt reglerna, medan ett 195/65R15 däck, som har samma ytterdiameter är begränsat till 110 dubb. Detta har ansetts ologiskt och lite onödigt. Regeln togs fram långt innan lågprofildäck var vanliga och då ett 16 tums däck oftast var betydligt större än ett 15 tums däck. Så är det inte idag på personbilar.

Mot bakgrund av att Teknikens Värld i sina tester av vinterdäck tidigare har propagerat hårt för dubbfria däck och genom att anpassa sina test metoder kunnat visa att de fungerar lika bra som dubbade däck, så får denna nya undersökning ett löjets skimmer över sig. Man menar att egenskaperna på is blir sämre med färre dubb, vilket i och för sig är riktigt, men lite löjligt med tanke på vad de har hävdat i tidigare tester.

Det finns de som menar att bilister som väljer att köra med dubbdäck i framtiden (kanske inte så många om det blir kraftiga restriktioner och kostnader) bör ha tillgång till dubbdäck med riktigt bra bett. Då vore det logiskt att man istället ökar antalet dubb i 15 tums däck till 130, alltså samma som i 16 tum och uppåt med samma ytterdiameter. Med tanke på dagens debatt om dubbdäckens påstådda bidrag till luftföroreningar är det knappast läge att ställa sådana krav. En eventuell ändring av dubbantalet måste dessutom accepteras i alla de nordiska länder där dubbdäck används. Däcktillverkarna kan omöjligen ha olika antal dubb för olika marknader, som redan idag är mycket små i relation till den europeiska marknaden för vinterdäck.

Justeringen av dubbantalet måste ses som förnuftigt med tanke på den uppblåsta debatten om dubbdäckens påstådda negativa effekter. Ingen har klagat tidigare på att en Volvo med 15 tums dubbdäck har sämre säkerhet än samma bil med 16 tums dubbdäck med samma ytterdiameter. Att det sedan med Vägverkets förslag blir en reducering av antalet även för de däck som idag har 110 dubb är en annan historia (ex.vis 195/65R15 får 97 dubb istället för 110). En teknisk information är att antalet dubb inte räknas utifrån däckets ytterdiameter, utan utifrån däckets rullomkrets, som faktiskt är mindre än den fria omkretsen. Det innebär för 195/65R15 tre dubbar färre än om man skulle utgå ifrån ytterdiametern.

Dubbdäck behövs vintertid också för de som kör odubbat, men tyvärr måste vi nog se minskat antal dubb som en kompromiss mellan säkerhet och miljö/hälsokrav.

måndag 9 februari 2009

Mera vinter i år

Vintern är mer påtaglig i år än förra året, då många frågade sig kanske vad man skulle med vinterdäck till. I år är det ingen tvekan om att man behöver bra vinterdäck, helst dubbade om man skall ge sig ut på vägar där risk för is finnes. Vägverkets påståenden att man lika gärna kan köra odubbat skall man ta med en stor nypa salt, helst mycket sådant om det inte är för kallt!!

Kör med bra vinterdäck gjorda för vårt nordiska klimat där is och snö förekommer ofta på vägarna vintertid. Dubblösa vinterdäck gjorda för användning i första hand på kontinenten är inte att rekommendera om man vill komma säkert fram.

Anpassa alltid farten efter väglaget och gör inte förhastade omkörningar. Man vinner nästan ingenting på det, kanske tar det stopp fortare än man tänkt sig.

tisdag 3 februari 2009

Odubbade däck?

Enligt DN:s och SvD:s artikel var det för halt för bilen att köra ända fram. Det gäller alltså fallet med den 90-åriga damen som släpptes av mitt i skogen för att bilen inte kunde köra fram till bostaden på grund av halka. Man måste fråga sig om det är ett kommunalt krav att alla de bilar som kör i kommunens tjänst skall vara dubbfria som har lett till den här beklagliga händelsen. Om det är så, hade det knappast hjälpt att invänta en annan bil. Kör den också för kommunen så hade väl inte den heller haft dubbdäck och således inte kunnat ta sig fram på den hala vägen.

Krav på att köra dubbfritt kan ibland gå för långt!