onsdag 24 augusti 2011

Kör bil istället

Nu har man funnit farliga nanopartiklar i luften i T-banan i Stockholm enligt forskare från KTH.

På gatan förekommer också mycket nanopartiklar, kanske uppåt 100 miljoner per liter luft när det är som värst på en högtrafikerad gata som Hornsgatan, där också mätningar görs kontinuerligt. Där lär partiklarna huvudsakligen komma från förbränning, men naturligtvis även en viss mängd från slitage av bromsar, vägbanan mm.

På Hornsgatan råder dubbförbud under vinterperioden för att minska mängden PM10-partiklar (i storleksordningen 1000 gånger större massa än en nanopartikel). I DNs artikel sägs att en lösning är att göra så att partiklarna blir mindre farliga genom att göra dem större. Jag förstår ingenting. Här förbjuder man dubbdäck för att minska de minst farliga, riktigt stora partiklarna, medan man inte bryr sig så värst mycket om nanopartiklarna som finns i gatuluften.

Bäst är att sitta i sin bil, särskilt om man har ett hyggligt luftfilter som tar bort en del av dammet.

Larmrapporterna om olika partiklar som kan finnas i luften, oavsett om de är i T-banan eller på gatan är kraftigt överdrivna. När det gäller frågan om dubbdäcken, så används argumentet på ett tveksamt sätt för att få politikerna att förbjuda dubbdäck. Säkerhetsaspekten bortser man helt ifrån, särskilt det faktum att dubbdäcken ökar greppet för de odubbade däcken, som bara polerar isen.

lördag 20 augusti 2011

PM10 i London

Även i London finns lokala problem med PM10 under torra perioder, vilka kan resultera i att man får problem med att klara EU-kraven. Försök i London har gjorts med CMA (en kemikalie som används i flera länder, bl a Sverige, för att binda damm). Försöken finns refererade på Transport for Londons webbsida och beskrivs som lyckade. På webbsidan finns även en länk till själva rapporten.

Dubbdäck används inte alls i England (möjligen i Skottland i liten utsträckning). Andelen vinterdäck är överhuvudtaget sannolikt mycket låg, även om det görs viss reklam för dem på grund av gångna vintrar med förekomst av snö och is på vägarna.

Det finns således betydande mängder PM10 trots att dubbdäck inte används, vilket är något man gärna bortser ifrån i debatten här hemma. Här heter det att "bara man blir av med dubbdäcken så är problemet med PM10 löst". Så enkelt är det emellertid inte, och vi vet att om dubbdäcken försvinner så uppstår andra effekter som kan försämra säkerheten vintertid avsevärt.

Försöken i London har gjorts vintertid med start i november 2010 och man konstaterade att den största effekten uppnåddes på våren och delvis även på sommaren, då det är torrt på vägarna. Alltså precis som hos oss.

Vinterdäckssäsongen är inte så långt borta och med den startar väl återigen debatten om dubbdäckens vara eller icke vara. Denna rapport ifrån London talar för att det finns sätt att binda dammet som produceras lokalt, oavsett om det kommer från fordonen eller från byggplatser.

Nyligen lades asfalten om på en sträcka av Hornsgatan nära mätstationen för PM10. Det resulterade i mycket höga värden i nivå med de som man ibland får på våren då vägbanorna torkar upp. Man kan undra varför inte gatukontoret i Stockholm rycker ut med CMA-spridning vid sådana tillfällen.