lördag 27 december 2008

Tunga fordon utsatta vid halka

Halkan fortsätter att skörda sina offer. Nu med en bussolycka i Göteborg. En person är enligt tidningsuppgiften svårt skadad. Även DN har en artikel.

Tunga fordon är särskilt utsatta vid plötslig halka, de har inte dubbdäck och oftast inte ens däck avsedda för körning på snö och is. Det krävs således stor försiktighet vid framförande av tunga fordon, och speciellt om de är avsedda för personbefordran.

Ledbussar är ännu svårare att framföra vid svår halka. Det händer lätt att den bakersta delen av fordonet viker sig, speciellt om den bakre axeln har sämre däck än däcken på axlarna framför. Frågan är om inte däcken på den bakersta axeln borde vara dubbade.

Man kan fråga sig hur mycket förarna får träna på halkbana med en ledbuss. Vet dom överhuvudtaget hur dom skall reda ut en situation där bussen börjar glida iväg? Om inte så har bussbolaget ett stort ansvar i eventuella olyckor.

Bilderna från olycksplatsen visar tydligt att här har också väghållaren ett jobb att göra. Ett fordon som mister väggreppet bör inte hamna uppe på ett stort stenblock, såsom har skett i detta fall.

Det skall bli intressant att se vem som ställs till ansvar för denna olycka. Jag tror knappast att föraren kan ensamt ställas till ansvar.

måndag 22 december 2008

Greppet betyder allt

SMHI fortsätter att varna för halka i södra Sverige. Läs gärna gårdagens blogg.

Bra vinterdäck, gjorda för vårt nordiska klimat är viktiga för att få bra grepp vid halt väglag. Dubbade däck är man säkrast med om vägen är isig, men dubbfria däck kan också fungera bra.

Nordiska vinterdäck, dubbade eller odubbade, är anpassade för vårt klimat där det kan förekomma både snömodd och is. Vinterdäck gjorda för den mellaneuropeiska marknaden är anpassade i första hand för våta vägar. De är stabilare och gör att man kan köra fortare med god säkerhet. Men om ishalkan slår till kan de bli livsfarliga, särskilt om man då kör för fort i tron på att vägen är bara våt. Jag har själv råkat ut för plötslig svartis på E4 utanför Nyköping. Det blev extremt halt och bilar som hade halkat av vägen orsakade långa köer, med risk för kökrockar.

Särskilt viktigt är att köra lugnt och med omdöme. Skall man långt så bör man rasta minst varannan timme. Reta inte upp Dig på andra som bär sig dumt åt.

God Jul!!

söndag 21 december 2008

Bussar bara gled iväg

Se filmen om de två bussarna som tappade fästet i en isig backe mitt inne i Seattle i USA. Bussarna var nära att förorsaka en mycket svår olycka. Någon meter till och de hade fallit ner på en hårt trafikerad väg 6 meter nedanför.

Så här kan det gå om man har olämpliga däck för vinterkörning. Motsvarande kan hända om man kör med sommardäck vintertid, eller vinterdäck utan dubb som har en gummiblandning i slitbanan som inte har tillfredsställande grepp på is och snö. Tyvärr finns det sådana däck på marknaden även här i Skandinavien.

Nu till jul har SMHI varnat för svår halka. Det har redan hänt flera olyckor sannolikt till följd av halkan. Det gäller att vara beredd med bra vinterdäck och att ta det lugnt. Kör med omdöme, gör inget förhastat och reta inte upp Dig på andra som bär sig dumt åt.

God Jul!

söndag 14 december 2008

partiklar i luften

Citybanans tunnelbygge som har påbörjats i Stockholms innerstad är naturligtvis en välbehövlig utbyggnad av infrastrukturen så att fler kan snabbt ta sig fram med tåg i framtiden och med mindre risk för störningar.

Frågan är om man har tänkt på de enorma mängder damm som detta bygge kommer att ge upphov till. I SvD:s artikel beskriver man hur ett 30-tal lastbilar dagligen kommer att dåna förbi bl a en förskola. Smutsen från tunnelbygget följer med lastbilarna upp och sprids ut på gatorna runt omkring. När detta torkar så bildas väldiga mänder damm, även osynliga små partiklar som kan vara hälsofarliga.

I Stockholm är man mycket upptagen med att jaga dubbdäck på grund av påstådda problem med s.k. PM10 partiklar (10 tusendels mm stora). Se mina tidigare bloggar, t ex Nonsens om dubbdäck. Bortsett från att partiklar i luften kommer från många källor, så är problemet med vägdammet på vintern huvudsakligen ett problem i mars/april när vägbanorna torkar upp. Med detta stora tunnelbygge kommer det att bli ett fertal tunnelöppningar där tung trafik ständigt rör sig. Detta pågår hela året och när det är torrt ute ökar problemen med partiklar i luften.

Vore det inte bättre om Miljöförvaltningen ägnade sig åt detta kommande problem än att fortsätta jaga dubbdäck, som är säkerligen ett minimalt problem i förhållande till tunnelbygget? Dubbdäcken har trots allt stor betydelse för säkerheten i trafiken vintertid, även för de som kör odubbat.

fredag 12 december 2008

Dubbväder igen!

Nu varnar SMHI återigen för ishalka, särskilt på de mindre vägarna. På de stora vägarna, som E4 mm saltar Vägverket duktigt så att alla kan köra lite fortare och förhoppningvis även säkrare. Men man kan aldrig vara säker. Jag minns förra vintern när jag skulle upp till Stockholm med bilen en kväll, så blev det glashalt på E4 strax utanför Nyköping. Då hade inte saltbilen hunnit ut i tid. Trafiken stannade ett tag på grund av att någon hade sladdat av vägen och polisen var ute och stoppade trafiken. De släppte loss den igen innan saltbilen hadekommit, så det var lika halt ändå när man försökte accelerera.

Kör dubbat så är Du bättre förberedd! Det är precis samma sak som att ta på sig säkerhetsbältet.

lördag 29 november 2008

Överge inte vår bilindustri

Staten skall naturligtvis inte äga någon bilindustri, men däremot är det viktigt att man på något sätt fungerar som en katalysator för att få bilindustrin att återhämta sig och vidareutvecklas i en ny riktning. I efterhand kan man konstatera att utvecklingen av SUV-bilar inte var en sund idé, även om Volvo har tillfälligt tjänat mycket pengar på dessa på vissa marknader. Nu gäller nya krav och det vore synd om de måste lida för tidigare missbedömningar av den framtida utvecklingen.

Läs också gärna fd Volvochefen Hans-Olov Olssons debattinlägg på Dagens Industri.

Volvo:s varumärke har ett mycket stort värde, kanske mycket större än vad vi svenskar uppfattar. Därför ser jag det som naturligt om Volvo AB, som en gång sålde Volvo Personvagnar till Ford (jag var själv med på bolagsstämman), går in och på olika sätt skapar ett mycket större samarbete än vad som finns idag. De kanske till och med, med statens hjälp skulle kunna köpa tillbaka Volvo PV tillfälligt med ett uttalat mål att sälja av det till en ny ägare, som har bättre förutsättningar än Ford att ta hand om värdena i Volvo PV.

Volvo har ju ännu betydande egna utvecklings- och provningsresurser och har bidragit mycket även till Ford:s utveckling. Låt inte all denna kunskap och oersättliga värden gå till spillo.

Volvo är ju en mycket stor arbetsgivare i Göteborg och en nedläggning av verksamheten skulle säkerligen tillfoga inte bara Göteborg utan även hela landet betydande skada, som skulle ta mycket lång tid att ersätta. Volvo är en del av den svenska industriella utvecklingens stolthet och har således även andra värden än de rent ekonomiska.

När det gäller Saab däremot så lär samordningen av utvecklingen och delar till bilarna med GM ha gått mycket längre. Saab är också en tillverkare, som visserligen har utvecklat bilar ifrån början med egna geniala idéer, men som på grund av sin litenhet har haft svårt att få en lönsam tillverkning. Jag minns redan för över 30 år sedan vid samtal med inköpssidan att man stolt berättade om planerna att gå upp till 150 000 bilar per år. Hade de kunnat göra det då och vidareutvecklat marknaderna så hade de säkert haft en annan sits än vad de har idag. Saab är som enskild tillverkare helt enkelt för liten för att kunna sälja på alla de marknader som krävs för att få lönsamhet. Tyvärr har inte GM lyckats lyfta Saab tillräckligt för att få lönsamhet.

Fordonsmarknaden är en oerhört tuff marknad och flera bilfabriker kommer säkert att få stryka på foten. Detta hände i England redan på 50/60-talet och vi ser det nu igen i USA. Man lägger ner fabriker för tillverkning av vissa märken, men varumärkena lever vidare. Låt det inte bli så för Volvo.

torsdag 27 november 2008

Felaktiga uppgifter i uttalanden

I Stockholms Miljö- och hälsoskyddsnämnden finns ett uttalande av Miljöförvaltningen om partikelhalter med PM10-partiklar. Tyvärr används återigen siffror på ett sätt som lätt leder till missuppfattningar och tron att bara man blir av med dubbdäcken så försvinner problemet med dålig luft på stadsgatorna. Det är långt ifrån sanningen. Det är bra att Jacques Wallner tar upp problematiken i DN Allt om Motor, om än ur andra aspekter än de jag berör.

I ett tjänsteutlåtande DNR: 2008-012572-211 den 3 nov 2008 från Miljöförvaltningen angående miljözoner skriver man om bland annat partikelutsläpp PM10. Det sägs att 86% av utsläppen kommer från vägbaneslitage och att det är främst dubbdäck som står för detta.Detta är dock en grov misstolkning av de fakta, den forskning och den statistik som finns tillgänglig. Utan att någon hänsyn tagits till trafiksäkerheten och nollvisionen sprids dessa misstolkningar vidare.

Man bör vara observant på att dessa uppgifter bara är beräkningar utförda av SLB Analys och att man i verkligheten inte vet hur stor del dubbdäcken står för. Hur kan man annars förklara att till exempel i maj/juni månad i år när det inte förekom dubbdäck på vägarna så kunde PM10-halterna tidvis under dagarna stiga till värden kring 100 mikrogram per kubikmeter.

Tyvärr får dubbdäcken ta praktiskt taget hela skulden för dålig luft på gatorna medan det verkliga problemet finns med de mindre partiklarna, som enligt forskarna orsakar en för tidig död. Man får lätt uppfattningen att problemet med dålig luft löses om man får bort dubbdäcken.Så är inte fallet.
I samma utlåtande skriver man att endast 9% av partiklarna kom från avgaser, men observera att detta gäller endast PM10. Avgaserna består mest av betydligt mindre nanopartiklar. I juni fanns till exempel runt 60 miljoner nanopartiklar per liter luft, ibland mer, ibland mindre.

I samma utlåtande från Miljöförvaltningen skriver man att enligt SLB Analys så är värdena för Hornsgatan representativa för innerstaden som helhet. Jag menar att detta är helt fel. Mätstationen på Hornsgatan är placerad i en backe strax före/efter trafikljusen vid korsningen med Ringvägen. Det innebär att bilar som passerar mätstationen på väg uppför accelererar, vilket leder till en påtaglig slirning mot underlaget (även när det är torrt). Dubbarna och däcken skrapar lite extra, vilket dom inte gör vid normal körning. På väg ner för backen på andra sidan måste bilarna oftast bromsa inför trafikljusen, vilket producerar mer bromsdamm, men även där ett ökat slitage av vägbanan. Dessutom har Hornsgatan ett trafikflöde på över 40 000 fordon/dygn, vilket endast ett fåtal gator i innerstaden har.

Dubbdäckens överlägsenhet på isigt vinterväglag är alla experter eniga om. Med kortare bromssträckor räddas liv och såväl allvarliga som 'lindrigare' trafikolyckor med exempelvis pisksnärtskador kan undvikas. Dessutom finns en annan viktig säkerhetsaspekt, nämligen att de skapar ett bättre väggrepp även för de som kör odubbat.

söndag 23 november 2008

Konsumentens dilemma

Vintern är i antågande. Aftonbladets artikel finns här och DN. Nu senast kommer uppgifter om extrem halka iUppland. För bilägaren kan det vara besvärligt att välja rätt vinterdäck. Dubbat eller dubbfritt? Vägverket och Stockholms Miljöförvaltning har gått ut hårt i år med propaganda för att man skall välja dubbfritt med hänsyn till folkhälsan. Problemet är att det från början målades upp scenarier där man talade om att 1800 personer dog av dubbdäck varje år på grund av dubbdäcken. Inget kunde vara mera fel, men många politiker och andra har gått på den här felinformationen. Läs gärna mer om detta i tidigare inlägg, men kort kan sägas att det är de riktigt små partiklarna i luften, som kommer från bilens avgaser, vedeldning osv. som är de verkligt farliga för hälsan. Större partiklar från bl a dubbdäck fastnar i de övre luftvägarna.

Sommardäck vintertid är helt förkastligt. De är konstruerade med en gummiblandning i slitbanan som är optimerad för att ge bra våtgrepp. Detta innebär en kompromiss med is- och snögreppet, och de hårdaste däcken med hög hastighetsklass, som ofta förekommer på moderna bilar, har mycket bra våtgrepp, men blir fullkomligt okörbara på is och snö. Bilen blir ostyrbar och stannar inte vid bromsning. Det bara fortsätter tills något annat är i vägen för bilen.

Moderna dubbfria däck gjorda för den nordiska markanden har ofta överlag bra egenskaper, men på samma sätt som sommardäcken så finns även här en kompromiss mellan våtgrepp och is- och snögrepp. Våtgreppet blir således lidande och man får ta det lite extra försiktigt vid regn. När ett odubbat däck slirar på halt underlag så poleras vägytan och det blir ännu halare. Det får man ibland erfara om man försöker ta sig loss med bilen från en snödriva.

Vinterdäck med dubb är som säkerhetsbältet. Man behöver dubben vid situationer då det är mycket hal is och inget annat hjälper än dubbarna som skrapar i isen. Skrapningen gör också att isen ruggas och greppet förbättras för gummit i däcken. Även odubbade däck får nytta av dubbdäckens rivning i isen.

En viss andel dubbdäck behövs således i trafiken. Om flertalet skulle övergå till dubbfria däck, vilket mycket väl kan tänkas om myndigheterna beskattar användningen av dubbdäck, så ökar halkan med ökad risk för olyckor.

Läs gärna tidningstester, helst flera. De är den bästa formen för objektiv bedömning av olika däck. Resultaten kan skilja något mellan olika tidningar, men det är naturligt. Dels kan olika tidningsredaktioner ha olika filosofier om hur man skall testa, dels jämför de mellan olika däckfabrikat. Det finns flera faktorer som kan ha betydelse för skillnader i resultat. DN:s motorsida Allt om Motor har en bra artikel om flera tester.

lördag 22 november 2008

första snön alltid värst

Den första snön är alltid värst. Se även Aftonbladets artikel. Forskare har konstaterat tidigare att det är mest problem när vintrarna är ojämna, likaså när den första snön kommer. Många har kanske inte ens fått på vinterdäcken och att halka runt med sommardäck på is och snö är rent livsfarligt.

Numera kanske vi får förvänta oss mer ojämna vintrar än förr. Förr var vintrarna stabila och bilisterna hann vänja sig vid det konstant halare väglaget. Numera växlar det mer runt 0 grader och det är då det lätt uppstår svår halka. Dubbarna i vinterdäck ger då ett tillskott till greppet och river dessutom i det isen så att gummit i däcken, såväl i dubbade som odubbade däck får bättre grepp.

tisdag 18 november 2008

Nonsens om dubbdäck

I DN:s artikel idag om att dubbdäck kan bli förbjudna i särskilda miljözoner i Stockholm står bl a att dubbdäck står för 86% av utsläppen. Detta är nonsens!! Om det hade varit sant så hade man i Oslo blivit av med nästan alla luftpartiklar som betecknas PM10. Så är långt ifrån fallet. De har ju reducerat dubbdäcksandelen vintertid från runt 80% för ett antal år sedan till 16% förra året , alltså bara var 6:e bil har dubbdäck. Men de har kvar påtagliga mängder PM10, alltså finns det flera källor till PM10-partiklarna. I detta fall är det Stockholms Miljöförvaltning som har spridit den felaktiga informationen.

Tyvärr förekommer det mycket överdrifter och felaktigheter i media om dubbdäck. Det pågår en veritabel utrotningskampanj i Stockholm mot dubbdäcken. I SvD idag finns också en artikel om att man bara skall få köra med "rena" bilar på vissa gator.

Idén med särskilda miljözoner där bilar med dubbdäck inte får köra är nog i praktiken mycket svår att genomföra. Hur kontrollerar man detta och vad ger det för effekt? De allvarliga hälsoproblemen orsakas inte av dubbdäcken, utan av bilarnas avgaser. När det gäller antalet partiklar, som är mycket små och kan tränga ner i lungorna, så är de många gånger fler än de större partiklarna från bl a vägbanan och som kallas PM10.

Dubbdäckens oöverträffade säkerhet vid svår halka kan man inte bortse ifrån. Det finns inget dubbfritt däck som kan ersätta dubbdäck på isgata. Sådant underlag kan säkert förekomma även i innerstaden.

lördag 15 november 2008

Dumheter halkar ur (c)

I DN och i dagens Svd finns artiklar om Maud Olofssons uttalande om att bilindustrin är för långsam, samt Andreas Carlgrens uttalande om kraftigt höjd fordonsskatt för bilar som producerar för mycket koldioxid. Man måste fråga sig om just lilla Sverige skall vara världens samvete i miljöfrågor och detta till ett mycket högt pris ifall Volvos och Saabs ägare tröttnar och lägger ned utveckling och tillverkning i Sverige. Risken är stor som jag ser det. Jag har sett det förr i internationella bolag.

Åker man utomlands så ser man att det finns enormt mycket att göra i mer tättbefolkade länder för att förbättra miljön. I Sverige har vi redan kommit långt i miljöhänseende och har egentligen ingen anledning att forcera vår egen utveckling till förfång för vår konkurrenskraft internationellt. Det finns ju faktiskt de som ifrågasätter om det verkligen är människan som orsakar koldioxidproblemen och temperaturhöjningen globalt.

Jag läste nyligen i ett magasin en ledare där man beskrev hur fransmän, även stat och kommun, helst köper franska bilar, likadant i Tyskland eller Italien köper man inhemska produkter. Däremot i Sverige har vi snarare en motsatt utveckling. När politikerna dundrar ut att vi skall minsann motarbeta de stora bilarna, som ju är mycket säkra, då sätter man jobb för säkert hundratusentals människor i Sverige på spel. Men vid det laget så har väl andra fått ta över.

tisdag 14 oktober 2008

Vägverkets 'luft'bubbla

Läs gärna Bertil Sanells och min debattartikel på DN 081014 . Vägverkets kraftiga engagemang i frågan om den dåliga luften på framförallt Hornsgatan är nu ifrågasatt. Läs också redaktör Conny Petterssons artikel på AlltomMotor, DN:s egen motorsajt. Det kommer mer och mer uppgifter från forskare som visar att dubbdäckens bidrag till hälsofarliga partiklar ifrågasätts.

Hornsgatan är ett mycket speciellt fall, men har kommit att stå i förgrunden i kampanjen att få bort dubbdäcken. Forskarna har placerat mätstationen på det värsta tänkbara stället. Den står i en uppförsbacke på den norra sidan och det är väl känt att när en bil accelerar så sker det en viss glidning mellan däck och vägbana. Den ökar dessutom i en uppförsbacke. Mätstationen står precis efter trafikljus och korsningen med Ringvägen. När bilarna kör iväg så bearbetas vägbanan hårt av däcken, bortsett nu från den kraftiga utblåsningen av avgaser under accelerationen. Hos drivhjulen kan slirningen uppgå till kanske 10-15%. På den andra sidan gatan måste bilarna bromsa inför trafikljusen. Där blir det också ett ökat slitage av vägbanan, men även en ansenlig produktion av bromsdamm. Det är inte konstigt att partikelbildningen blir stor, även på sommaren vid trafiktoppar. Det passerar cirka 40 000 fordon platsen varje dag. Men att skylla allt detta på dubbarna är bara dumt. Dubbarna finns bara på vintern och märks när det är torrt ute, men problemen finns där året runt.

Nu är det snart dags för många att köpa nya vinterdäck, men vad skall dom satsa på? Många har säkert blivit påverkade av Vägverkets kampanj och kommer att välja vinterdäck utan dubb. Tidningstester har visat att det finns däck av många olika kvaliteter. Särskilt bland de odubbade däcken är det risk för att råka illa ut. Det visade Aftonbladets test i år. Ett av däcken från Kina, Goodride (skall inte förväxlas med Goodyear) hade en bromssträcka på is från beskedliga 50 km/t på 190 meter!!

Visst finns det bra vinterdäck utan dubb, men då skall man i första hand välja ett känt märke som tillverkar däck anpassade speciellt för den nordiska marknaden. Studera gärna däcktester i flera tidningar. Motorföraren, Vi Bilägare, Aftonbladet, AutoMotor Sport, alla har bra däcktester med olika däck och kanske lite olika sätt att testa däcken, men det är bara bra för konsumenten.

onsdag 1 oktober 2008

Lagom halkigt!

Tydligen var det lagom halkigt när Lejonen besegrade Vetlanda i den avgörande finalomgången i speedway ikväll (onsdag 1 okt). De vann överlägset med 57 - 39 i andra matchen och poängskillnaden blev till slut 34, den största segermarginalen sedan 2002.

GRATTIS Lejonen!!

lördag 27 september 2008

Överdriven säkerhet?

Sist jag flög hem från Norge flög jag från Gardemoen. Det var långa köer före säkerhetskontrollen, som tog cirka en kvart, och mycket stressigt säkerligen för personalen. Det blev ju inte bättre av att känsligheten i metalldetektorn var så hög att jag orsakade larm i apparaten trots att jag bara hade en enkel slipsnål och ett mindre metallspänne på skärpet. Jag blev uttagen för närmare kontroll och fick till och med ta av mig skorna så att kontrollören kunde känna under mina fötter att jag inte hade något vapen eller annat farligt.

Efter en sådan pers, när man tvingas klä av sig vissa plagg, så känner man sig väldigt utsatt. Den personliga integriteten är helt borta. Min kavaj låg med plånboken i en plastlåda långt ifrån mig på ett rullband, fritt fram för vem som helst att plocka till sig plånboken, nycklar mm. Jag har faktiskt haft funderingar på att anmäla tillvägagångssättet till någon, men till vem?

De som är ansvariga har tydligen otillräckligt med resurser att genomföra en kontroll på ett acceptabelt sätt. Då får det bli som det blir.

Att flyga är inte längre lika attraktivt, men det är klart att när man måste så är det bra om de som utgör ett hot kan tas fast innan något händer. Sen är det ju lite löjligt att flera ton med dricka, tandkräm etc måste slängas regelbundet. Kan man inte hitta på något bättre sätt?

fredag 19 september 2008

Dubbproblem på sommaren?

Nu är SvD igång igen och skriver om den dåliga luften på Hornsgatan, som politikerna är övertygade om beror på dubbarna, trots att de inte finns nu på sommaren.

I en helt ny rapport, skriven av Bertil Forsberg, Umeå Universitet, beskrivs att de farliga partiklarna är de som kommer från bilarnas förbränningsmotorer. De är små och många, s.k. nanopartiklar, och tränger långt ner i lungorna, till skillnad från grövre partiklar, s.k. PM10. Rapporten kan hämtas här. Bland annat har man beräknat att i Stockholm så sker det 32,9 dödsfall (högre beräkning) med en förtidig död på 11,6 år varje år på grund av avgaserna från vägfordon. Det ger totalt 368 förlorade levnadsår. För slitagedammet, som finns på vägen, orsakat av flera olika källor, bland annat dubbdäck (vintertid), är det beräknade antalet dödsfall 22,1 med en förtidig död på 1 år, vilket ger totalt 22,1 förlorade levnadsår, alltså bara en sextondel (1/16) av siffran för förbränningsavgaser.

Ulla Hamilton (m) miljö- och trafikborgarråd i Stockholm, säger i SvD:s artikel: 'Men det som skulle göra den enskilt största skillnaden vore om Stockholm fick förbjuda dubbdäck vid torrt väglag'. Hon är tyvärr mycket dåligt informerad, antagligen av personer som helst vill bli av med dubbdäcken. Man vill inte se sanningen i vitögat, att det är avgaserna och den extremt stora mängden trafik på Hornsgatan som är problemet. Det är så lätt att skylla på dubbdäcken.
Beträffande Hornsgatan så har man placerat mätstationen på den plats som säkerligen ger det absolut största utslaget vad gäller partiklar. På den norra sidan står den i en uppförsbacke strax efter trafikljus och svängande trafik från Ringvägen. Det är väl känt att när en bil accelererar och dessutom svänger samtidigt så uppstår det en glidning mellan däck och vägbana som accentuerar slitaget av såväl däck som asfalt. Bilar som kommer nerför backen mot trafikljusen måste nästan alltid bromsa, vilket också ökar slitaget mellan däck och vägbana, men även producerar mängder av bromsdamm.
Enligt uppgift passerar 40 000 fordon denna plats varje dag. Gatan är dessutom ganska smal med höga hus på båda sidor som gör att ventileringen av luft antagligen blir dålig. Mätningarna vid Hornsgatan kan knappast sägas vara representativa för andra gator i staden.

Vi går nu mot en ny vinterperiod och då är det dags att montera vinterdäck igen. Taxi Stockholm har beslutat sig för att övergå helt till dubblösa vinterdäck. Med tanke på att taxi antagligen utför en mycket ansenlig del av det totala trafikarbetet i Stockholm, så blir det intressant att se vad detta har för effekt. Andelen dubbdäck kommer säkerligen att minska påtagligt i Stockholm kommande vinter, inte minst på grund av förra årets milda vinter. Men ingen vet hur nästa vinter blir. Andra länder, som inte har dubbdäck, t ex Tyskland har också problem med överskridanden av partikelgränserna som EU har stipulerat, men oftast bara på vintern. Antagligen har även årstiden en viss betydelse.

fredag 29 augusti 2008

Partiklar i luften påverkar vädret

I en artikel i SvD 29 aug skriver man om hur vädret kan variera mellan vardagar och helger. Forskarna hänvisar till att partiklar i luften är orsaken till variationerna. Partiklarna kommer troligen främst från industrin, men även från trafiken.

När det gäller den globala uppvärmningen så lär partiklarna ha en positiv effekt, såtillvida att de ökar nedkylningen. Detta stämmer dock inte riktigt med vad som skrivs i artikeln, där en forskare säger att det blir varmare under veckodagarna. Då kan man förvänta sig mest partiklar på grund av att trafiken är tätare och industrierna går för fullt. Frågan är uppenbarligen komplex. Att det dessutom verkar vara tvärtom på vintern gör det inte lättare att förstå vad som är den verkliga orsaken. På vintern har man också effekterna av inversion, som kan öka partikelhalterna under inversionens lock och därmed kanske bidra till att det blir varmare. Frågan är om inversionerna tar hänsyn till om det är veckodag eller helg.

Forskningsresultaten som har lett till publiceringen av artikeln kommer från Spanien där det inte finns några dubbdäck som orsakar partiklar. I Sverige finns en debatt om dubbdäckens betydelse för partikelbildning. Frågan är om inte detta, trots allt, är endast en liten del i ett mycket större sammanhang när det gäller partiklar i luften som vi andas. Skall vi försaka en viktig säkerhetseffekt vintertid för att lösa ett problem, som faktiskt finns under hela året?

söndag 17 augusti 2008

Dubbdäcken är inte huvudorsaken

I en artikel i SvD 15 augusti skriver man återigen om den dåliga luften på Hornsgatan. Det är kanske inte så underligt. Cirka 40 000 bilar passerar dagligen platsen där man mäter luftens kvalité. Det vore konstigt om inte luften blev smutsig av all trafik. Tyvärr tycks man ha fastnat i dubbfrågan. Dubbarna förekommer endast vintertid, men det till trots så har det tidvis i sommar uppmätts ganska höga värden på partiklarna även om man över hela dygnet inte har överskridit EU:s gränser. Det har visat sig på andra håll i Europa, där dubbar inte förekommer, att överskridanden av EU:s gränser på partikelhalterna sker vintertid och inte sommartid. Det har väl antagligen med väderleken att göra, samt att fler kör bil på vintern och att bränsleförbrukningen är högre vintertid.

Dubbarna är naturligtvis en del i problematiken, men åtgärder som att höja P-avgiften för bilar med dubbdäck är löjeväckande. För det första står ju bilarna stilla när dom är parkerade, och för det andra är det de som kör dubbat som skapar extra grepp för de som kör odubbat. Varför skall de då straffas? Man hör ofta om folk som säger att de har kört odubbat i många år utan problem. Det har de kunnat göra tack vare att andra kör dubbat. Om folk har kört i många år med odubbade däck utan problem är det lite konstigt att inte detta har spridit sig i bekantskapskretsen. Personligen tror jag att det gångna årets kampanjer i media mot dubbdäcken i Stockholm kommer att visa sig i år i en ökad användning av odubbade däck, men det är bara kanske var femte bil som behöver nya däck (bortsett från taxi), så det kommer att ta lite tid.

torsdag 26 juni 2008

Tuffa Tyskland

Tyskland kräver nu att alla fordon som kör in i allt fler städer har en miljöetikett, som visar om fordonet är tillåtet eller inte i den aktuella zonen. Se SvD 26/6.

I Sverige har vi trängselskatt i Stockholm, som egentligen inte har något att göra med miljön annat än indirekt. En del bilar som kallas miljöbilar är dock undantagna trängselskatt tillsammans med en hel del andra undantag. Se Vägverkets hemsida för närmare upplysningar. Trängselskatten gäller endast svenskregistrerade fordon. Kanske är det dags att kräva miljöavgifter precis som i Tyskland? Varför skall utlandsregistrerade fordon få passera utan att betala? Vi är alldeles för snälla i Sverige.

Miljödekalen för Tyskland kan kosta upp till 375 kr om man skaffar den dyraste varianten (maskinskriven) hos ett privat företag. Se www.umwelt-plakette.de. Det går kanske snabbare än att skaffa dekalen genom myndigheterna.

I Sverige har vi fastnat i en debatt om dubbarna som boven i dramat om den dåliga luften i större städer. I andra länder där dubbar inte finns har man så stora problem att man måste införa restriktioner med hjälp av miljödekaler på alla bilar, även utlandsregistererade.

Dubbarna må vara en del av orsaken till partikelbildningen i luften, men är långtifrån den enda. Det syns tydligt i mätningar av partiklarna (PM10) under maj och juni på Hornsgatan i Stockholm där PM10 koncentrationer är höga vid flera tillfällen. De partiklarna kan omöjligen komma från dubbarna. Alltså finns det även andra källor. I Södertälje förekom ett kraftigt dygnsöverskridande den 3 juni, alltså en månad efter att dubbarna blev otillåtna.

Inför gärna krav på miljödekaler i Sverige också, men sluta att enbart skylla på dubbarna.

lördag 14 juni 2008

naturlig följd

Olyckstalen sägs vara de lägsta på länge, SvD 14/6. Det är säkerligen en naturlig följd av höga bensinpriser och lägre fart. Jag har hört folk som säger att de numera använder bilen så lite de kan. Vi får hoppas dom har hjälm när de cyklar! Själv skaffade jag hjälm nyligen eftersom jag märkte att det gick fortare på min nya 7-växlade cykel. Det kan vara farligt i dolda korsningar, som det finns gott om. Bilisterna tänker inte alltid på att det kan komma en cyklist i hög fart på en cykelbana som korsar en utfart från en mindre gata.

Pumpa gärna däcken på bilen med ett par extra 'hekto' utöver det rekommenderade så rullar det lite lättare. Däckens rullmotstånd står för ungefär 20% av det motstånd som skall övervinnas för att bilen skall rulla framåt. Vid hög fart är luftmotståndet betydande och det lönar sig att sänka farten.

Lufttrycket i däcken på cykeln har också stor betydelse för hur lätt det är att trampa. Pumpar man däcken så de känns hårda så stöter det kanske lite extra på stenkanter, men det är mycket lättare att trampa.

onsdag 4 juni 2008

Luftkvalitén dålig trots att dubbarna är borta


Trots att dubbarna är borta sedan över en månad så visar luftkvalitetsmätningar, som publiceras av Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund höga värden på PM10 på Hornsgatan idag den 4 juni. Faktiskt ett värde runt 120 mikrogram/kubikmeter luft. Värdet då ett överskridande noteras är 50 mg/m3 enligt EU:s krav.

Så här skriver Luftvårdsförbundet på sin hemsida under 'frågor och svar':
Orsaken till att PM10-normen överskrids längs många gator och vägar är att ca 70% av bilisterna i Stockholmsregionen kör på dubbade vinterdäck.

Under slutet på maj och början på juni har höga värden förekommit ett flertal gånger. Det innebär att dessa läggs till årsstatistiken och sedan skyller forskarna överskridanden på dubbarna. Här finns en hund begraven. Det finns starka skäl att anta att man använder miljö- och hälsa som ett argument för att bli av med så mycket dubbdäck som möjligt i syfte att minska vägslitaget. Det är Vägverkets sätt att spara pengar.

Tittar man sedan på Kungsgatan i Uppsala så är värdena också höga, 150 mg/m3. Det kan omöjligen vara dubbarna som orsakar så höga värden, de finns ju inte sedan över en månad tillbaka i trafiken. Det sägs att det är ombyggnadsarbeten vid järnvägsstationen som orsakar detta. Då kan man fråga sig om inte vanliga byggarbeten utefter gatorna också orsakar betydande PM10-utfall.

Det är helt uppenbart att det behövs mer forskning kring frågan om olika källor till PM10. Därmed inte sagt att dubbarna har en viss andel i produktionen av partiklarna. Man måste i detta sammanhang ha klart för sig att påståenden om att dubbarna står för merparten av partiklarna baserar sig på laboratorieprovning på en karusellmaskin som ger ett vägslitage orsakat av dubb som är helt irrelevant med normal vägkörning. Dubbarna skrapas kontinuerligt över vägytan i labprovningen. På vägen sker det skrapning endast vid kraftig acceleration, bromsning och i viss mån vid kurvtagning.

söndag 25 maj 2008

Svar till Mats

Beträffande Din kommentar om att jag 'spelar i lägsta division', så avser rubriken 'rejäla tag på Hornsgatan' samtliga åtgärder sammantagna. Att träd är mer en estetisk åtgärd, som har störst betydelse på sommaren är ganska klar. Några tujor ska man naturligtvis inte behöva plantera. Du utgår från att det bara är dubbarna som är problemet eftersom de enbart finns vintertid.

Trafikomläggningar och hastighetsbegränsningar är kanske de viktigaste åtgärderna. Den s.k. tysta asfalten minskar vägbanebullret, men påverkar inte motorbullret. Nackdelen med tyst asfalt är, som Du skriver, att den sätts igen med tiden.

Under vintern har Stockholms stad (miljöförvaltningen tillsammans med Vägverket och Stockholms Läns Landsting) bedrivit en ganska hård kampanj i media mot dubbarna. Detta tillsammans med den effekt som en utebliven vinter under stora delar av säsongen har haft på folk i allmänhet kommer att leda till att fler kommer att aktivt välja dubbfria däck kommande säsong. Förra årets broschyr som man delade ut till alla hushåll hade naturligtvis ingen synbar effekt på bara en säsong. Sådana åtgärder måste ses på lång sikt.

Du skriver att politikerna inte bryr sig om vad forskarna säger. Du ser problemet enbart ur aspekten PM10 och dubbarna, men problemet är mycket större än så. Forskningen har visat att mindre partiklar från förbränning har mycket allvarligare effekter är PM10. I Tyskland visar en studie på ett sjukhus att vistelse i en trafikmiljö hos patienter som sedan intagits för hjärt- kärlproblem har haft en klar betydelse för anfallet. Där finns inga dubbdäck.

En av forskarna sa' en gång i en TV-intervju att lösningen för att få bort de värsta partiklarna (nanopartiklar av vilka det förekommer runt 50 miljoner per liter luft på Hornsgatan) är att byta ut bilparken till andra typer fordon, men reportern insåg att det inte var möjligt annat än på mycket lång sikt.

För att få klart bättre förhållanden behövs mycket mer åtgärder än enbart mot dubbarna. Tar man bort dubbarna så får man andra effekter på trafiksäkerheten som är mycket värre. En enda dödsolycka i trafiken kan i snitt innebära 37 förlorade levnadsår. Det skall jämföras med en förtida död på ett par månader för de som drabbas av effekterna från vägdamm. Dessutom så kommer inte PM10 att försvinna bara för att man tar bort dubbarna. Det visar PM10-halterna i centraleuropa där man inte har några dubbar. Stockholmsluften är trots allt mycket ren jämfört med många andra städer i Europa, vilket flera politiker har konstaterat.

Tack för Dina synpunkter!

lördag 17 maj 2008

Rejäla tag på Hornsgatan

Äntligen ett besked om att man tar tag i luftföroreningsproblemen på Hornsgatan på ett bra sätt. Svd skriver idag att hastigheterna skall regleras, trafik ledas om till Södermälarstrand, träd planteras och beläggningen bytas till s.k. tyst asfalt. Alla är åtgärder som kommer att leda till en betydligt bättre trafikmiljö. Tack Mikael Söderlund (m) för de kloka besluten!

Samtidigt kan man i artikeln inte låta bli att kommentera dubbdäcken. Dessa är viktiga för trafiksäkerheten och behövs i all trafik vintertid. Åtgärderna kommer att förbättra luften hela året, framförallt på sommaren då folk är ute mera. Det finns forskningsresultat som visar att det är andra partiklar som är farligare än de som kommer från vägslitaget. Därför behövs åtgärder som har effekt året runt, och nu har man definitivt tagit ett steg i rätt riktning.

Effekterna av Vägverkets och Stockholms Läns Landstings m fl kampanj under vintern mot dubbdäcken, samt det faktum att just den gångna vintern var ovanligt mild, kommer säkerligen att leda till att flera nydäcksköpare den kommande vintern kommer att välja dubbfria vinterdäck. Greppet på halt underlag är beroende av att det finns andra som kör dubbat, så man kan bara hoppas på en bra balans mellan dubbat och odubbat.

fredag 16 maj 2008

Bredda Nissastigen

Gislaveds och Hylte kommuner har gått samman och bildat en kampanjorganisation för att påverka politiker och Vägverket att bredda Nissastigen, dvs. väg 26. En länk till deras hemsida finns här:Nissastigen är en pulsåder för mycket trafik, särskilt tung trafik som man kan se varje kväll komma i långa tåg på väg norrut. Omkörningsmöjligheterna är inte särskilt många för den tunga trafiken och det gör att köbildningen kan bli besvärande med farliga omkörningar av personbilar som följd. Sommartid är det dessutom mycket husvagnar som kommer på Nissastigen.

Gislaved saknar järnväg
Gislaved har inga järnvägskommunikationer och man är således helt beroende av bilen om man inte vill åka buss. All godstrafik måste gå med lastbil. Detta kräver bra tillfartsvägar till orten för att man skall kunna attrahera industri.

Ombyggnad till 2+1-väg av förbifarten
I vinter byggde Vägverket om Gislaveds förbifart, en väg av mycket god klass, som öppnades för inte så många år sedan. Den var så bra att den fick 110 km/t som hastighetsgräns och gav många möjligheten att sträcka ut efter besvärliga sträckor norr och söder om Gislaved. Nu är den ombyggd till 2+1-väg, som alla andra 110-vägar, trots att vägavsnittet var av mycket hög klass och inte var känt för svåra olyckor. Man valde således att lägga pengarna på denna ombyggnad istället för att bygga om andra sträckor där flera dödsolyckor har skett. Det var ett byråkratiskt beslut som togs därför att man centralt hade bestämt sig för att alla 110-sträckor som inte var motorväg skulle byggas om till 2+1-väg (oavsett olycksstatistik). På sikt är kanske 2+1-vägen riktig, i varje fall om man inte kör MC, men för 26:ans del kom den för tidig. Det finns andra sträckor som är viktigare och som nu måste åtgärdas.

På med vinterdäck!

Inte trodde man att det skulle bli riktig vinter igen i mitten på maj. Idag den 18 maj fortsätter problemen och det rapporteras att bilar med sommardäck kanar av glashala vägar. Med sommardäck är det egentligen oansvarigt att ge sig ut i ett sådant väglag. I mars får man inte göra det, men i maj går det bra trots att skillnaderna inte är så stora. Möjligen blir det mer slaskartat i maj och försvinner snabbare. Nu finns det inga dubbdäck heller som minskar halkan.

Man får hoppas att väghållarna var snabbt ute och röjde så att folk kunde ta sig fram om de nu måste ge sig ut på halkiga sommardäck. Det här är ett tillfälle då det faktiskt kan vara bra att köra odubbat och vänta med att byta till sommardäck tills risken för snö är minimal.

måndag 28 april 2008

Lite för enkelt att döma föraren

Dagens besked om att den ena föraren har dömts för bussolyckan utanför Uppsala i februari ifjol är besynnerligt. Hade hon varit berusad eller alltför trött hade man kanske förstått det, men så är väl inte fallet.

Man måste fråga sig om hon har fått adekvat utbildning i att framför en buss under så besvärliga förhållanden och att samtidigt hålla en given tidtabell. Hur mycket ansvar har bussbolaget? Är det ansvarsfullt att släppa iväg en 23-åring att vintertid framföra en stor buss? Hur mycket ansvar har Vägverket för vägunderhållet vid det aktuella tillfället?

Är bussens konstruktion sådan att den kan framföras utan att plötsligt råka i sladd på ett okontrollerat sätt på halt underlag? En buss har stort axelavstånd och om hjulen tappar fästet så blir de vridande momenten som får bussen ur kurs stora, vilket leder till svårigheter att räta upp fordonet igen. Det är ju trots allt frågan om persontransport och därför bör kraven på bussens egenskaper även på svårt vinterväglag vara mycket höga. Tyvärr har vi inga speciella krav på tunga fordons däckutrustning vintertid i Sverige, ännu mindre på bussars egenskaper på halt underlag.

Har polisens utredare tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra vad som egentligen orsakade att bussen avvek från den tänkta kursen? Jag anser att fallet borde ha utretts av en specialist inom området fordonsdynamik och med erfarenhet av olycksutredningar. Det finns kanske en chans till det ifall man överklagar domen.

söndag 20 april 2008

Vad är miljön värd?

Nu har man funnit att etanol förorsakar utsläpp av polycykliska aromatiska kolväten som är cancerogena. När det gäller slitage av bildäck med högaromatiska oljor så orsakar man också utsläpp av PAH (polyaromatiska kolväten). Med anledning av detta har EU i ett direktiv förbjudit användning i bildäck av högaromatiska oljor som innehåller polyaromatiska kolväten från 2010. En del påstår att det ökar rullmotståndet, som ju inte är bra för miljön. Man kan bara konstatera att det här med miljön är minsann inte enkelt.

Innebär detta att det blir förbjudet att använda etanol vintertid mån tro?

Road racing

På väg hem idag på Nissastigen mötte jag 3 bilar och bakom dem i en svag vänsterkurva skymtade jag två MC:n. Den första MC:n låg i en omkörning när jag passerade honom. Hastigheten var säkert mycket hög, och en omkörning på den smala Nissastigen med mötande trafik var mycket olämplig. Max 90 km/t råder på det aktuella stället strax före järnvägsviadukten vid Hestra. Deras fart genom det efterföljande 70-området med korsande väg kan man bara gissa.

I en sådan situation inser man att det är inte så konstigt att det händer olyckor med MC:n, särskilt när de bedriver något som närmast liknar road racing på en vanlig landsväg. Någon kontroll av hastigheterna förekommer överhuvudtaget inte numera, så Vägverkets nollvision borde omedelbart avskaffas. Den är ju helt meningslös så länge trafiken kan göra som den behagar.

Man har läst om MC-förare som har blivit så svårt skadade att de sedan ligger helt förlamade. Har de ingen respekt för att det finns mycket annan trafik också? Bortsett från ett förstört liv så är det ju dessutom vi, var och en, som får betala den efterföljande vården. Dagens SvD artikel visar att i just detta fall var det vänstersvängar som orsakade alla tre dödsolyckorna, men för höga hastigheter i förhållande till trafiksituationen har också en stor betydelse i sammanhanget.

måndag 14 april 2008

Voltande stadsjeepar

Jag har ännu inte sett rapporten om voltande stadsjeepar från Folksam, men hoppas få den. I SvD, DN och Aftonbladet 14 april skriver man om Folksams intressanta rapport. Stadsjeepar, eller SUV-bilar som de också kallas är oftast utrustade med M+S-märkta däck. Inte alla dessa är riktiga vinterdäck, utan däck avsedda för bruk året runt. Sådana däck är inte optimerade för vare sig vinterväglag eller sommarväglag. Det innebär att de är inte speciellt bra på något underlag och släpper det i sidled så kan det vara svårt att återfå kontrollen på fordonet innan avåkningen är ett faktum. Först då har man nackdelen med den högre tyngdpunkten som gör att bilen lättare välter.

Bäst är att vintertid använda sig av riktiga vinterdäck och sommartid av riktiga sommardäck. Då får man det bästa greppet på såväl is och snö som på våt och torr vägbana.

Väg- och Transportforskningsinstitutet har skrivit en intressant rapport just om däcksutrustningen på SUV-bilar och deras grepp på is. Där framgår det att det finns M+S-märkta originaldäck som har mycket dåligt grepp på halt underlag.

En iakttagelse jag själv har gjort är att jag ofta blir omkörd av just SUV-bilar trots att jag håller maxfart på landsvägen. Jag undrar om andelen SUV-bilar i trafiken är lika stor som andelen omkörande bilar av SUV-typ? Det skulle vara intressant att höra om det finns någon sådan statistik. Höga farter gör ju naturligtvis problemet ännu större när sidgreppet plötsligt blir för dåligt i en svår situation.

Svar till 'ellerhur' som lämnat en kommentar. Jag håller helt med vad Du skriver, men jag försöker beskriva orsaken till att bilen hamnar i en situation där den voltar. Den måste förlora stabiliteten så att bilen börjar röra sig i sidled. Då först kan voltningsrisken uppstå. Dåliga däck eller dåligt grepp är ofta en anledning till att man tappar greppet bak, ibland i kombination med för hög fart, och bilen börjar färdas med sidan först. Även för lågt lufttryck bak kan förorsaka detta.

onsdag 9 april 2008

Luftföroreningar

Dubbdäcken beskylls oftast som huvudorsaken till ohälso på grund av luftföroreningar i trafikmiljön. Äntligen finns en rapport där man, i varje fall i tidningen, inte nämner ordet dubbdäck. Däremot talas det om avgaser, något som mycket lättare tränger ner i lungorna än de större partiklar från vägsltage, bromsdamm, sand mm. En senare artikel finns också hos SvD.

Avgaserna är farliga och de har inga positiva sidor, vilket dubbdäcken har. Dubbdäck skapar grepp för de som kör odubbat och ökar trafiksäkerheten vid ishalka. Därför är den kampanj som har riktats mot dubbdäcken i vinter ensidig dvs. tar inte hänsyn till säkerhetsaspekterna.

Något egendomligt sägs i tidningen att barn som bor i city i Stockholm har inte större problem med astma och allergi än de som bor längre ut i förorterna. Detta trots att det är just i centrala Stockholm där det finns stora trafikmängder och där man har de största halterna PM10 partiklar. En förklaring sägs kunna vara att husen i city är äldre. Av det drar man slutsatsen att det inte är bra att vistas i nyare hus. Det är alltså inomhus problemen är som störst, eller vad menar man egentligen?

Jag håller helt med Marregurra i dennes kommentar om att man måste göra något åt orsakerna till partiklarna. Frågan är bara vad som är rätt att göra. Partiklarna försvinner inte för att man tar bort dubbdäcken. Däremot minskar trafiksäkerheten och olycksriskerna ökar. Ett förlorat liv i en trafikolycka leder till i snitt 37 förlorade år. Dubbdäcken har kommit att bli en bra strykpojke i frågan om PM10. Vägverket vill inget hellre än att få bort dubbdäcken eftersom man ligger väldigt långt efter idag i vägunderhållet. I slutändan måste någon betala på något sätt för bristerna.

tisdag 25 mars 2008

Massolycka i Österrike

I Österrike (Aftonbladet) har en massolycka (SvD) skett på grund av att en bil sladdade så olyckligt att den hamnade under en lastbil. Det dåliga väglaget, vädret och sannolikt höga farter gjorde att sextio bilar hamnade i årets värsta karambolage. Det är nog troligt att sommardäck också har varit en bidragande orsak, även om jag vid detta tillfälle saknar uppgifter om det.

Här finns en länk till Lennart Strandbergs utmärkta beskrivning av vad som krävs vid bromsning på is.

I Österrike debatterar man om att införa vinterdäckskrav liknande det som finns i Tyskland, dvs. att vinterdäck krävs vid vinterväglag. I Tyskland gäller kravet alla fordonstyper.

Titta gärna på Motormännens utmärkta sida för mer information om vinterregler i Europa.

måndag 24 mars 2008

Fortsatt vinterdäck

Blixthalka och snökaos rapporteras i Stockholm. Miljöförvaltningens rekommendation att byta till sommardäck ter sig ännu mer galet än när det var barmark. Tar miljöförvaltningen ansvar för detta? Se också om annadagstrafiken.

I SvD 24 mars varnas för halka i Stockholmsområdet. Även här i Småland snöar det och de som redan har bytt till sommardäck får inte använda sina bilar utan att byta tillbaka till vinterdäck.

södra länken i Stockholm har ett körfält stängts av på grund av isbildning. Klokt med tanke på risken att flera kör med sommardäck.

Söder om Stockholm rapporterar Aftonbladet att det är kaos i trafiken. Vägverkets sämre väghållning ställer krav på bra vinterdäck!

I 'Dubbdäck av eller på' skriver SvD om att många kör med sommardäck. Och här sägs att våren kommer tillbaka, men man vet aldrig med vädret. Bäst att ha kvar vinterdäcken ett tag till.

Miljöförvaltningens rekommendationen att byta till sommardäck redan i februari var således en allvarlig miss, som kan leda till svåra trafikolyckor om man försöker köra med dagens moderna breda sommardäck med gummiblandning anpassad för att köra på barmark.

Ta det lugnt i trafiken, bättre att komma fram en kvart senare än inte alls.

torsdag 20 mars 2008

farlig sommardäcksrekommendation

I Stockholm har miljöförvaltningens forskare Christer Johansson rekommenderat folk att byta till sommardäck. Vädret har nu vänt i södra Sverige ( se SvD och nu senast 21/3) och en sådan rekommendation är inte bra. Den kan leda till kraftiga böter, men mycket värre är att den kan leda till svåra olyckor där också helt oskyldiga människor blir drabbade.

Det finns således en mening med Vägverkets föreskrift om att vinterdäck är påbjudna vid vinterväglag fram till den sista mars. Att dubbdäck är tillåtna fram till den sista april kan kanske däremot diskuteras. I Finland gäller den sista mars för dubbdäck.

I Skåne är det också vinter, se Sydsvenskan. En studie av vilka sorters däck som satt på bilarna gjort av Däckbranschens Informationsråd i februari 2007 visade att i Skåne var andelen sommardäck skrämmande hög, 6%. Bara 47% hade dubbade vinterdäck och resten odubbade vinterdäck. Det är inte att undra på att det blir många olyckor i Skåne när vintern tar sitt grepp.
Helsingborgs Dagblad har också en artikel om snöproblemen, samt en om en dödsolycka när en bil voltade i diket. Se också SvD.

I SvD artikeln med uppgifter från Vägverket finns ett litet fel. Det står att man måste ta av vinterdäcken senast den 30 april. Det är dubbdäcken man måste ta av. Observera att dubbdäck får användas även efter 30 april om vinterväglag råder eller kan förutses, t ex vid långfärd till fjällen. Odubbade vinterdäck är tillåtna efter 30 april oavsett väglag, men det är inte tillrådligt att använda vinterdäck under de varmare månaderna då stabiliteten är sämre på grund av det mjuka gummit, som blir ännu mjukare vid högre temperaturer. Sommardäck har i regel bättre våtgrepp än vinterdäck.

I en DN-artikel om Påsktrafiken skriver man att SMHI rekommenderar de som skall ge sig ut i trafiken att använda dubbdäck, ingen dålig rekommendation. Se också DN 21/3.

måndag 17 mars 2008

Trafikkaos

Idag körde jag bil Gislaved - Nässjö, där jag reste med tåget till och från Stockholm. I Stockholm var det torrt och fint, men i södra Sverige rasade ett snöoväder hela dagen som krävde ytterst försiktig körning och bra vinterdäck. Jag fick köra i detta hela vägen, både fram och tillbaka.

Jag kan inte låta bli att tänka på forskaren Christer Johansson, Miljöförvaltningen i Stockholm, som i media vid ett flertal tillfällen (bl a en TT-artikel) har gått ut och uppmanat folk att redan nu byta till sommardäck. En bilist som reser med sommardäck från det torra och fina Stockholmsvädret och hamnar i ovädret i södra Sverige utgör en livsfara för såväl sig själv som andra bilister på vägen. Jag tycker hans uppmaning är vansinnig. Även om man i Stockholm anser att vintern är slut, så kan den återvända när som helst med halka, is och snö.

Dubbdäckens bidrag till luftföroreningar är ingenting jämfört med de säkerhetsmässiga aspekterna. Partiklar (PM10) i luften, som kommer från många olika källor, bl a däck, kan i värsta fall orsaka en förtidig död hos redan svårt sjuka personer med ett par månader. Ett dödsfall i trafiken släcker ett helt liv. Tar miljöförvaltningen ansvar för detta?

lördag 15 mars 2008

Hej!

Jag tar nu mina första stapplande steg med en egen blogg. Jag har inspirerats av Lennart Strandbergs utmärkta och alltid aktuella blogg http://lennartstrandberg.blogspot.com

Just nu debatteras dubbdäckens vara eller icke vara ständigt i såväl TV som i tidningar. Allt går ut på att forskare har funnit att partiklar (PM10) i luften i stadsmiljö är skadlig för vår hälsa. PM10 innebär att partiklarna har en storlek mindre än 10 mikrometer, alltså mindre än 0,01 mm. Det finns också mycket mindre partiklar, s.k. ultrafina partiklar, eller nanopartiklar, som är ytterst små och som kommer huvudsakligen från förbränning. Nanopartiklarna finns oftast i stor mängd och de letar sig ned i lungorna och ut i alveolerna där det sker ett byte mellan blod och luft av koldioxid mot syre. PM10 partiklarna däremot är genom sin storlek möjliga att fånga upp i luftvägarna innan de når ner till lungorna. De kan däremot förorsaka problem för de som lider av t ex astma.

Jag håller helt och hållet med om att vi alla skall andas så ren luft som möjligt. Frågan är bara om dubbdäckens eventuella försvinnande från trafiken kommer att leda till att luften i stadsmiljön verkligen blir så mycket hälsosammare. Det finns studier i Tyskland, där dubb inte förekommer, som visar att det är tveksamt. Hjärt- och kärlproblem skapas av trafikmiljön oavsett om dubbdäck används eller ej.

I media skriver man ofta att dubbdäck orsakar dödsfall, ibland flera hundra döda. Sådana skrivningar är absurda. Sanningen är att PM10 kan, enligt forskningen, orsaka en förtidig död med ett par månader hos redan svårt sjuka människor, oftast äldre personer. Detta skall jämföras med att den som dör i en trafikolycka i genomsnitt förlorar 37 levnadsår! När man jämför miljö och säkerhet på detta sätt så får man ett helt annat perspektive.

Problemet är mycket komplext och avhandlas inte med några rader. Jag kommer att försöka belysa problematiken på denna sida på olika sätt och kommentera artiklar i tidningar och TV-inslag i ämnet.

Årets vinter har nästan helt uteblivit i södra Sverige och särskilt i Stockholm, där debatten rasar som värst. Forskare rekommenderar till och med att folk skall byta till sommardäck, trots att vi har vinterdäckskrav (vid vinterväglag) ända till den siste mars. De som byter till sommardäck måste då vara medvetna om att de åker mycket farligt i den händelse vädret plötsligt slår om och det blir halt. På is är det praktiskt taget helt omöjligt att bibehålla kontrollen över fordonet. Till och med när bilen står stilla kan den börja röra sig om vägen lutar lite.

Vi kan inte veta hur vädret kommer att utvecklas i fortsättningen eller i framtiden, och det innebär att val av dubbade vinterdäck vintertid är det säkraste valet.