fredag 18 september 2009

Dubb ger alla extra säkerhet

DN Debatt idag 18 september behandlar frågan om regeringens planer på att låta kommunerna själva bestämma om dubbförbud på vissa gator i tätorter. Ett sådant beslut kan på lite sikt leda till att dubbdäck försvinner nästan helt från gatorna, något som Vägverket skulle applådera eftersom det minskar deras kostnader för vägunderhåll.

Konsekvensen blir att säkerheten på vägarna, såväl vintertid som sommartid blir avsevärt sämre för alla bilister. Dubbarna ruggar isen och förbättrar greppet även för de som kör odubbat. Den ruggade ytan på vägbanan ökar också greppet påtagligt när vägbanan är våt. Detta ökar också säkerheten för alla.

En annan allvarlig konsekvens blir att väghållarna tvingas ta till andra metoder för att bekämpa halkan. Sand ger upphov till mycket damm, som ökar problemet med små partiklar i luften, säkerligen mycket mer än vad dubbdäck gör. Salt är heller ingen bra miljömässig lösning. Återstår andra kemikalier som vi inte vet så mycket om.

Regeringens förslag är uppenbarligen ett hastverk för att lugna upprörda känslor på Hornsgatan i Stockholm, där Trafik- och Miljöborgarrådet Ulla Hamilton har tvingats begära att regeringen skapar nya regler som minskar dubbdäcksanvändningen. Problemet ligger dock inte i dubbdäcken, utan i att Hornsgatan har en enorm trafikmängd som skapar partiklar i luften året om, inte bara på vintern. De farligaste partiklarna är de riktigt små, som kommer från avgaser, vedeldning mm. Detta bortser man dock ifrån i debattens hetta där dubbmotståndare vill ha bort dubbdäcken. Vägverket, som har ett ekonomiskt intresse i detta, underblåser det hela med att driva kampanjer om PM10-partiklar.

tisdag 8 september 2009

Äntligen någon som tar bladet från munnen

Robert Collin hos Aftonbladet har i en artikel den 8 sept skarpt kritiserat regeringens beslut till dubbförbud. Aftonbladet har sedan många år stor erfarenhet av däcktester, särskilt vinterdäckstester, som numera görs av ett företag i Finland som specialiserat sig på däckprovning vintertid.

Att dubbdäcken ger ökad säkerhet vid ishalka kan inte förnekas, även om Vägverkets miljödirektör, Lars Nilsson, vill påstå något annat. Dessutom har dubbdäcken stor betydelse för greppet för de som kör odubbat. Odubbade däck glider på isen och polerar densamma så att det blir ännu halare för den som kommer efter.

Skall man sprida ut sand i backen ner till Ringvägen på Hornsgatan i Stockholm när ishalka uppstår? I så fall har man nog verkligen skapat underlag för PM10-partiklar i luften. Om Stockholms kommun går vidare med sitt tilltänkta dubbförbud på Hornsgatan skall det bli intressant att se vad som händer.

Debatten är nog inte slut än.

torsdag 3 september 2009

Kommuners rätt att förbjuda dubbdäck vansinnigt

Regeringen arbetar på att få ge kommunerna rätt att förbjuda dubbdäck på gator där man har mätt upp höga halter PM10 vintertid. Enligt SVT har 25 kommuner svarat att de vill införa dubbförbud. Åtminstone tre av dessa kommuner ligger i Skåne där det inte finns mer än högst 40% dubbdäck vintertid.

Jag kan inte tänka mig att dessa kommuner har problem med PM10 från dubbdäck, däremot kanske från partiklar som kommer in utifrån Europa. Någon anledning att förbjuda dubbdäck finns inte.

Ett dubbdäcksförbud kommer att drabba många bilister som inte har någon större vana att köra på is. De som tvingas av kommunerna att på detta sätt utrusta sina bilar med dubblösa vinterdäck riskerar att bli en trafikfara vintertid. Vägverkets (numera Transportstyrelsen) påstående (miljödirektör Lars Nilsson) att dubbfria däck är lika trafiksäkra som dubbdäck är ren nonsens. Han vet helt enkelt inte vad han pratar om.

Hela debatten har tagit en sorglig vändning. I SVT i onsdags intervjuades Karin Svensson Smith (Mp) där hon sa' att hon värnar om barnen. Det kan man verkligen fråga sig om hon vet vad hon talar om. Hon vill dessutom ha ett totalförbud mot dubbdäck. När bilar med odubbade däck slirar omkring på ishala vägar så kan minsann även barnens liv vara i fara. Dubbdäcken dödar inte. Vill hon ha ren luft i städerna skall hon nog se till att bilarna förbjuds helt i städerna eftersom det är avgaserna som är det stora problemet, dessutom året runt, inte bara vissa torra dagar på vintern.

Alla politiker tycks ha gått på den stora bluffen om dubbdäckens extrema farlighet. De struntar helt i säkerhetsaspekterna. De problemen får lösas senare med kraftiga hastighetssänkningar vintertid och utspridning av andra miljöfarliga ämnen som sand och salt för att bekämpa halkan.

Många bilister kanske tror att de enkelt kan skaffa sig dubblösa däck genom att dra ut dubbarna. Detta är mycket olämpligt och troligen regelvidrigt. Vinterdäck med hål för dubb är avsedda att användas med dubb och enligt definitionen för vinterdäck saknar de en viktig attribut om dubbarna tas bort. Defintionen lyder: 'Med vinterdäck avses däck som särskilt framtagits för användning vintertid........'.