tisdag 22 oktober 2013

Missriktat förbudsförslag från Mp

SvD skriver i en artikel om Miljöpartiets förslag till dubbförbud i hela Stockholm. Ett sådant förbud skulle få stora konsekvenser för trafiken in i staden med orättvisor som följd, som för trafiksäkerheten.

Mps förslag slår väldigt snett och det är cyniskt att använda barnen i detta krav, som inte tar hänsyn till säkerheten. Det är bilarna med sina avgaser som är problemet i första hand. Begränsa biltrafiken, tillåt endast miljöklassade lastbilar och nödvändig yrkestrafik, bygg ut cykellederna, förbättra kollektivtrafiken. Bilarna spyr ut året runt de minsta partiklarna, nanopartiklar, upp till 100 miljoner per liter luft på Hornsgatan som lätt kommer ner i lungorna. Dubbdäckens större partiklar märks huvudsakligen vid torrt väder då partiklarna kan lyfta och det är mest ett problem på våren. Då får man sätta in extraåtgärder för att hålla gatorna rena. Mp struntar fullständigt i säkerheten på vägar och gator när de vill totalförbjuda dubbarna. Ett förbud i Stockholm kommer att ha stor påverkan på säkerheten för alla bilister och andra trafikanter i en milsvid omkrets runt Stockholm då folk som pendlar in till centrum byter till dubblösa däck.

Vi ser förslag liknande Miljöpartiets varje vinter, varje gång lika ogenomtänkta och felriktade. När skall politikerna förstå vad det egentliga problemet är, bilarna i sig, inte vilka däck de rullar på. Avgaserna finns där året runt, det gör inte dubbarna, som är viktiga för säkerheten.

Inga kommentarer: