tisdag 12 november 2013

Mp ute på det hala igen!!

I Folkbladet finns ett mycket bra inlägg skrivet av riksdagsledamöterna Finn Bengtsson, Ulf Berg och Lars Beckman alla M. De skriver bland annat "Riksdagens utredningstjänst (RUT) har på vårt uppdrag studerat Oslo. Där har man infört en dubbdäcksavgift, men enligt RUT finns det inte någon utvärdering som visar att den minskade dubbdäcksanvändningen gett någon positiv hälsoeffekt. Anledningen är att det är svårt att särskilja effekterna från just dubbdäcksanvändning från andra källor som genererar samma typ och storlek på partiklar."

Jag tycker detta säger allt om hur osäker man är egentligen på den hälsomässiga effekten av ett dubbförbud eller dubbminskning. På Hornsgatan har man ett totalförbud mot dubbdäck, men ändå uppvisar mätningarna tidvis höga halter PM10, för att inte tala om de extremt höga halterna av nanopartiklar, 10 miljoner partiklar per liter luft kan de uppgå till!

Den säkerhetsmässiga effekten av dubbdäck är man dock klar över, men i den struntar Mp helt.

Om ett dubbdäcksförbud skulle införas allmänt så blir det så halt vintertid vid is och snö att Trafikverket blir tvungna att sänka hastigheterna drastiskt vintertid. Frågan är om yrkestrafiken kommer att tolerera det. Dessutom kommer olyckorna även sommartid sannolikt att öka på grund av blankare vägbeläggning.

Inga kommentarer: