onsdag 20 november 2013

Elmsäter-Svärd: vi ska bort från avhjälpande verksamhet

Exakt så som i rubriken sa infrastrukturminister Elmsäter-Svärd i Rapport idag, onsdag den 20 november. Hennes inställning till problemen med det bristande underhållet på järnvägsnätet är häpnadsväckande. Hon sa i samma mening att man istället ska syssla med förebyggande verksamhet. Det hon inte tycks förstå är att man först måste avhjälpa alla de brister som faktiskt finns. SVT har funnit i sin undersökning att fel rapporterade 2005 har fortfarande inte åtgärdats och detta är bara en del av problemet. Jag, och säkert många med mig, måste fråga sig om man vågar åka tåg så länge säkerheten inte kan garanteras bättre.

Det rapporteras att de som sköter underhållet och skall skriva felrapporter till och med har slutat att skriva rapporter av det enkla skälet att de inte får respons i form av åtgärder. Dessa personer lever farligt. De bör kunna hållas ansvariga för att ha underlåtit att rapportera fel som de har upptäckt i sitt dagliga arbete när det sker en olycka som kan hänföras till brister i banorna.

Trafikverket har varit i blickpunkten för den dåliga säkerheten på flera områden på senare tid. Nyligen hade programmet Uppdrag Granskning ett inslag om friktionsvariationer sommartid på asfalt som ledde till svåra olyckor, framförallt med motorcykel. Man frågar sig varför Trafikverket har missat i kontrollen av vägens friktion. Tanken går ganska naturligt till att det beror på att de har för dåliga resurser för sin verksamhet, och då hamnar ansvaret hos politikerna själva.

Järnvägsnätet har byggts upp under 1900-talet och gett vårt land goda kommunikationer. Behovet av utökade kommunikationer och högre turtäthet, inte minst av miljöskäl talar för att det viktigt att underhålla och på sikt bygga ut järnvägen. Mängden lastbilar på vägarna ökar ständigt och den stenhårda konkurrensen på transportområdet gör att även här finns brister när det gäller säkerhet och miljö, men också med hänsyn till arbetsmiljö.

Trafikverket har nyligen haft ett förslag ute på remiss som gäller en nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025. I denna saknas en långsiktig vision på hur olyckor skall minskas. Underhållet av ett järnvägsnät som inte står pall för en ständigt ökande trafik är uppenbarligen en punkt som borde prioriteras med tanke på alla de olyckor som redan har skett. Risken är annars att vi kommer att få se en eskalering av olyckorna med mycket tragiska följder för familjer och andra som väljer att resa med tåg istället för att ta bilen.

Inga kommentarer: